Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Komunikat Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 marca 2019 r.

Uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj Kuras
Uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj Kuras

W dniu 14 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, na wniosek strony rządowej, w celu zapobiegania konfliktom społecznym odbyło się posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dotyczące aktualnej sytuacji firmy METRON Fabryki Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium K-P WRDS, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Prezes firmy METRON wraz z przedstawicielem Zarządu, przedstawicielami pracowników oraz radcą prawnym.

 

Prezydium K-P WRDS wysłuchało relacji z działań podjętych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Oprócz obowiązkowego zakresu, wynikającego z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 lipca 2018 roku, obejmowały one również próby reaktywowania działalności Firmy, między innymi poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Prezydium wysłuchało także Prezesa Leszka Pilarskiego oraz radcy prawnego, mec. Małgorzaty Mierzwińskiej, którzy przedstawili sytuację firmy METRON oraz działania podejmowane przez Zarząd Firmy.

 

Członkowie Prezydium K-P WRDS, na bazie otrzymanych danych z prezentacji strony rządowej i firmy METRON oraz z indywidualnych pytań zadawanych w trakcie posiedzenia, nie wnoszą zastrzeżeń do podejmowanych przez Wojewodę czynności zmierzających do wykonania wyroków sądowych.

 

Zdaniem Prezydium reaktywacja spółki ma ważny wymiar społeczno-gospodarczy dla Torunia oraz regionu, jednakże decyzja o jej dalszych losach zależy od wywiązania się spółki z warunków określonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz wypracowania pomiędzy stronami wspólnego planu na ewentualne dalsze funkcjonowanie spółki na rynku.

 

W związku z powyższym Prezydium podjęło decyzję o monitorowaniu sytuacji spółki poprzez Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa działającego przy K-P WRDS.

 

Uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Mikołaj Kuras

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone