Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

edukacja

Plastyka i muzyka jako elementy kształcenia humanistycznego w szkole ponadpodstawowej

Logo KPCEN w Bydgoszczy

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w BYDGOSZCZY, TORUŃSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI oraz WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON zapraszają zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego na konferencję pn. „Plastyka i muzyka  jako elementy kształcenia humanistycznego w szkole ponadpodstawowej

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konferencji Komiks? Obecny!

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

27 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu odbyła się czwarta już konferencja z cyklu „Licencja na czytanie”. Tak jak i poprzednie adresowana była do nauczycieli i bibliotekarzy i służyć miała promocji czytelnictwa. Tym razem nosiła tytuł Komiks? Obecny! Organizatorzy, zapraszając prelegentów, postawili sobie za cel przekonanie uczestników, że komiks to ważny element kultury popularnej, forma przekazu istotnych treści oraz skuteczne narzędzie edukacji.

Czytaj więcej

Powstaną nowe żłobki

Fot. Filip Kowalkowski

Na początku maja rusza nabór wniosków w konkursie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których będzie można uzyskać  dofinansowanie na  utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Czytaj więcej

KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI BIOLOGII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z BIOLOGII

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

1 kwietnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii. Konferencję poprowadził Adam Pukocz, współautor nowej podstawy programowej z biologii, który dokonał porównania dotychczas obowiązującej podstawy z nową podstawą programową w zakresie celów kształcenia, treści oraz wymagań. Podkreślił konieczność kształtowania umiejętności przedmiotowych, w tym związanych z prowadzeniem obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

Czytaj więcej

Wizyta studyjna w firmie IQOR Global Services Sp. z o.o.

Wizyta studyjna w firmie IQOR Global Services Sp. z o.o.,fot. Roma Gorczyca

Dzięki współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z firmą IQOR Global Services Sp. z o.o, a przede wszystkim dzięki życzliwości menadżerów ds. szkoleń: pana Kazimierza Bednarka oraz pana Jakuba Tomczewskiego - nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi mieli okazję w dniu 20.03.2019 przekonać się, jak funkcjonuje firma, będąca jednym z największych pracodawców w regionie.

Czytaj więcej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma 50 lat

Gala jubileuszowa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Tradycje bydgoskiej uczelni sięgają 1969 roku. Na przestrzeni minionych 50 lat uniwersytet przeszedł ważne zmiany organizacyjne i infrastrukturalne, a jego mury opuściło ponad 100 tysięcy absolwentów. UKW udekorowaliśmy marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Na uroczystej gali w Collegium Copernicanum, która odbyła się 12 kwietnia samorząd województwa reprezentował Zbigniew Ostrowski.

Czytaj więcej

Wyróżnienie dla „MEDYKA”

Logotyp - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest placówką rozpoznawalną, z wieloletnią tradycją w zakresie kształcenia medycznego.  Dbamy o to by szkoła była liderem na regionalnym rynku edukacyjnym. Dlatego od 2006 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy kształcimy  techników masażystów. Jest to jeden z najbardziej popularnych kierunków kształcenia i cieszy się on niezmiennie dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej

Konsultacje

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr 14/551/19 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!”do konsultacji.Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

Rusza XI Edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Fot. Tymoteusz Tymiński

Zapraszamy uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa do wzięcia udziału w kolejnej, jedenastej już edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię”. Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Czytaj więcej

Etap wojewódzki Wielkiej Ligi Czytelników w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

wielka liga wizytowka

W czwartek, 28 marca b.r. zwycięskie drużyny etapu powiatowego stanęły do rywalizacji o tytuł Mistrza Województwa Wielkiej Ligi Czytelników. Zmagania konkursowe rozpoczęły się o godz. 10.30 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.

Czytaj więcej

Niesamowity mózg – w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy obchodzimy Światowy Tydzień Mózgu

Logotyp - Zespół Szkół nr 33 w Bydgoszczy

„Ludzki mózg to cudowny instrument pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń”. Tyle dobra generuje niespełna 2% masy ciała człowieka. Z wielu powodów warto było przyjrzeć się bliżej tym fascynującym komórkom i dlatego…

Czytaj więcej

Podsumowanie V edycji projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży”

Agnieszka Przybyszewska i Zofia Spalińska, fot. Tadeusz Wański

Nauczyciele i uczniowie odebrali 15 marca 2019 r. podziękowania i dyplomy za zaangażowanie w realizację V edycji projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży” podczas gali podsumowującej w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

Czytaj więcej

Wspieramy talenty

Konkurs recytatorski

Uczniowie kilkunastu szkół podstawowych recytowało wiersze sławiące historię, piękno i tradycje ziemi dobrzyńskiej podczas XIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Twórców Ziemi Dobrzyńskiej „Dobrze, ziemio”, który odbył się 23 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Czernikowie. Jak co roku, uczniowie stanęli na wysokości zadania prezentując niezwykły kunszt słowa mówionego.

Czytaj więcej

„Wielcy Polacy” – etap wojewódzki

Komisja konkursowa

Ostatni już – wojewódzki – etap Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu „Wielcy Polacy” odbył się 21 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 38 uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego pisało test dotyczący życia tegorocznego bohatera konkursu, Mariana Rejewskiego – polskiego matematyka i kryptologa, który w 1932 r. złamał szyfr Enigmy.

Czytaj więcej

MÓJ BAJKOWY PRZYJACIEL – KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Logoty - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas I–III szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. “Mój bajkowy przyjaciel”. Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do Biblioteki do 30 kwietnia br.

Czytaj więcej

IX edycja konferencji "Edukacja w cyfrowym wymiarze"

Media na konferencji, fot. KPCEN Włocławek

25 marca 2019 roku po raz dziewiąty odbyła się organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku konferencja "Edukacja w cyfrowym wymiarze". Honorowy patronat nad konferencją objął Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem tegorocznej edycji była popularyzacja wykorzystania technologii AR (Augmented Reality) i VR (Virtual Reality) w edukacji oraz prezentacja interaktywnych form i metod pracy służących zachęcaniu uczniów do nauki programowania.

Czytaj więcej

Uczniowie szkoły szpitalnej poznają swoje miasto - "Małą Ojczyznę"

Logo Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

Już drugi rok szkolny uczniowie gimnazjum i liceum Kliniki Psychiatrii Dziennej biorą udział w innowacji pedagogicznej „Klub Miłośników Miasta Bydgoszczy”. W ubiegłym roku szkolnym tematyka innowacji skupiała się na „Historii miasta i jego mieszkańców”, w obecnym  zaplanowany  temat to „Bydgoszcz miasto żyjące kulturą i rozrywką”.

Czytaj więcej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego

Uczestnicy konferencji, fot. Jan Szczepańczyk

13 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczyodbyła się konferencja Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego.Przedsięwzięcie odbyło się we współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Świeciu.

Czytaj więcej

Badajmy się!

Logotyp - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Rak piersi i szyjki macicy to najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce.Wczesne  ich wykrycie daje gwarancję wyzdrowienia, dlatego edukacja w tym zakresie ma ogromne znaczenie.

Czytaj więcej

Polska książka obrazkowa oczami młodego czytelnika – wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu od 2 kwietnia zaprasza na wystawę Polska książka obrazkowa oczami młodego czytelnika, która stanowi część projektu pn. „Wokół książki dziecięcej i młodzieżowej”, realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu we współpracy z WBP Książnicą Kopernikańską w Toruniu, z Biblioteka Uniwersytecką w Toruniu oraz Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Czytaj więcej

„Odkrycie”

Autorka wystawy-Sylwia Szczuraszek, fot. Agata Pasternak

Życie potrafi przynosić nam mnóstwo niespodzianek. Czasem taką niespodzianką jest talent, który nieodkryty czekał, aż będzie mógł wykiełkować i pokazać się światu w całej okazałości.

Czytaj więcej

XV Narodowy Dzień Życia i Dnia Świętości Życia pod hasłem „Życie jest sztuką

Laureaci konkursu

21 marca 2019 r. w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku odbyła się konferencja regionalna związana z obchodami XV Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pod hasłem „Życie jest sztuką”.

Czytaj więcej

Zostańcie ambasadorami waszych małych ojczyzn

fot. Łukasz Piecyk

Ruszył interdyscyplinarny konkurs skierowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych naszego regionu. Do udziału zapraszamy całe klasy.  Wybierzemy w nim najlepsze prace prezentujące Kujawsko-Pomorskie jako miejsce o wyjątkowych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Na zwycięskie zespoły czekają nagrody – atrakcyjne całodniowe wycieczki.

Czytaj więcej

Światowy Tydzień Mózgu

Ruch i humor, fot. Jan Szczepańczyk

Od 11 do 17 marca 2019 roku na całym świecie obchodzono ŚWIATOWY TYDZIEŃ MÓZGU.

Czytaj więcej

Gala podsumowująca etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach

Kalina Paciorek - I miejsce (Komisja nr 1), fot. KPCEN Bydgoszcz

12 marca 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy odbyła się gala podsumowująca etap rejonowy WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO O WIELKICH POLAKACH Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski - życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku.W uroczystości wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów  z rejonu bydgoskiego oraz inowrocławskiego, a także nauczyciele, dyrektorzy szkół  i rodzice.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone