Aktualności

Komitet Monitorujący RPO w Chełmnie

Komitet Monitorujący RPO w Chełmnie

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 odbyło się 8 czerwca w Chełmnie. Gremium obradowało w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w którym środki z naszego RPO umożliwiły prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej.

 

W pięćdziesięcioosobowym Komitecie Monitorującym, który między innymi zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów oraz wszelkie propozycje zmian w RPO, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki. Gremium zainaugurowało działalność podczas uroczystego posiedzenia 16 kwietnia (więcej na ten temat tutaj).

Podczas drugiego posiedzenia komitet jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1, dotyczącego podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. Powołano także trzy grupy robocze: ds. kryteriów wyboru projektów, ds. ZIT oraz ds. badań i innowacji. Wkrótce powołane zostaną grupy: ds. zrównoważonego rozwoju, ds. EFS, ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia oraz ds. RLKS. Członkowie komitetu pozytywnie zaopiniowali też kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uzgodnione z przedstawicielami urzędów marszałkowskich województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (Kujawsko-Pomorskie i Podlaskie realizują RLKS jako jedyne województwa w kraju).

Posiedzenie odbyło się w podominikańskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w którym dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 możliwe były prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej. Samorządowe władze województwa przeznaczyły wielomilionowe dotacje na kompleksową rewitalizację zabytkowego centrum Chełmna. Tylko na realizację drugiego i trzeciego etapu kluczowego projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna” trafiło 18 milionów złotych wsparcia. Prace objęły między innymi renowację murów obronnych, odnowę historycznej nawierzchni rynku i ulic oraz remonty konserwatorskie w części zabytkowych gmachów i kościołów.

– Obradujemy w Chełmnie, by pokazać efekty inwestycji zrealizowanych w mieście w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W obiektach odnowionych dzięki wsparciu z Unii Europejskiej obradował też Komitet Monitorujący RPO na lata 2007-2013. Posiedzenia odbyły się między innymi w Pałacu Romantycznym w Turznie, DAG Fabrik w Bydgoszczy oraz Kalwarii Pakoskiej – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

8 czerwca 2015 r.

ostatnia aktualizacja:9 czerwca 2015 r.

 

 Fot. Mikołaj Kuras