Aktualności z LGD

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: II/2017

Termin składania wniosków: 16/08/2017 – 30/08/2017

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

  • Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”

Limit środków w ramach naboru: 1 400 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 100 001,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowanych

Więcej informacji na stronie internetowej: www.lgdswiecie.pl