Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Andrzej Goiński
Posiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Andrzej Goiński

VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 13 października 2020 r., na wniosek Związków Zawodowych działających w POLREGIO sp. z o.o., (dalej POLREGIO), w celu zapobiegania konfliktom społecznym odbyło się hybrydowe posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dotyczące sytuacji firmy POLREGIO na rynku przewozowym.

 

W spotkaniu wzięli udział:

 1. członkowie Prezydium K-P WRDS;
 2. przedstawiciele POLREGIO:
  1. Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
  2. Adam Pawlik,
  3. Tomasz Zielenkiewicz,
  4. Piotr Matuszyński,
  5. Tomasz Dominiak,
  6. Anna Cukrowska – Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego POLREGIO;
 3. Przedstawiciele organizacji związkowych:
  1. Ireneusz Piskalski – Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Nadwiślańskiego Związku Zawodowego Maszynistów,
  2. Andrzej Masiełajć – Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy w Przewozach Regionalnych,
  3. Wiesław Grębocki – Przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność”,
  4. Andrzej Janowski – Przewodniczący Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP.
  5. Sławomir Centkowski – Rzecznik Komitetu Protestacyjnego w Kujawsko-Pomorskim Zakładzie POLREGIO,
  6. Iwona Korolko – Przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników PKP,Bogusław Przybylski – Wiceprzewodniczący NZZ Rewidentów Taboru Kolejowego Zarząd Międzyzakładowy w Tczewie;
 4. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu:
  1. Tomasz Moraczewski – Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Członkowie Prezydium K-P WRDS, na podstawie otrzymanych informacji zainteresowanych stron oraz indywidualnych pytań zadawanych w trakcie posiedzenia, podjęli decyzję o tym, że zarówno przedstawiciele Zarządu POLREGIO sp. z o.o., Związków Zawodowych działających w POLREGIO jak i przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podejmą dalsze rozmowy zmierzające do zachowania miejsc pracy i nieeliminowania POLREGIO z rynku przewozowego naszego województwa.

 

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Andrzej GoińskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Andrzej Goiński