Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

VI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
VI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

VI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

VI w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 22 października 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

W zastępstwie Przewodniczącego K-P WRDS, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący K-P WRDS, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Pan Andrzej Arndt, który wręczył Akt nominacji nowemu członkowi K-P WRDS Panu Jerzemu Cierlickiemu, reprezentującemu Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

 

Głównym tematem posiedzenia była problematyka dotycząca zatrudniania cudzoziemców w polskich przedsiębiorstwach.

 

Podczas spotkania prezentacje przedstawili:

  • Robert Górecki – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy;
  • Artur Janas – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
  • Karolina Klut – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

 

Następnie odbyła się dyskusja problemowa z udziałem członków Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, agencji pracy oraz przedstawicieli firm zatrudniających cudzoziemców.

 

VI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiVI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiVI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiVI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki