Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne K-PWRDS w Bydgoszczy dnia 14.03.2016 roku
Posiedzenie plenarne K-PWRDS w Bydgoszczy dnia 14.03.2016 roku

Posiedzenie plenarne K-PWRDS w Bydgoszczy dnia 14.03.2016 roku

W dniu 14 marca 2016 roku odbyło się kolejne plenarne spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: m.in.Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Halina Depcik – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu a także Przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” , a także Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

 

Głównymi tematami obrad były: Ocena faktycznego zakresu zabezpieczenia pacjentów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie pełnej dostępności realizacji niezbędnych świadczeń medycznych w związku z zakresem finansowania tych świadczeń przez NFZ: kontraktowanie 2016, okres oczekiwania do specjalistów, świadczenie usług rehabilitacyjnych, stan realizacji zobowiązań NFZ za nadwykonania – którą przedstawia pani Elżbieta Kasprowicz Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Charakterystyka mapy potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego , którą omówił Pan Andrzej Wiśniewski – Zastępca dyrektora ds. służb mundurowych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Podczas zebrania przyjęto jednogłośnie stanowisko w sprawie sytuacji w kujawsko-pomorskiej służbie zdrowia oraz uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych, a także przyjęto plan prac na 2016 rok.