Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie Zespoły ds. ochrony zdrowia
Członkowie Zespoły ds. ochrony zdrowia

III spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia

W dniu 27 września 2016 roku, o godzinie 11:00 w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy odbyło się III spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia.

 

Program spotkania Zespołu:

  1. Ratownictwo medyczne;
  2. Sprawy podwyżek wynagrodzeń pozostałych pracowników zatrudnionych w placówkach służby zdrowia.

 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

Anna Burak – Konsultant Wojewódzki – Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego;

Waldemar Ciechanowski – Przewodniczący Komisji ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego;

Roman Badach-Rogowski – Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego;

Jacek Pawlak – Sekretarz Komisji ds. Pielęgniarstwa OIPiP w Bydgoszczy.

 

Członkowie Zespoły ds. ochrony zdrowiaCzłonkowie Zespoły ds. ochrony zdrowiaCzłonkowie Zespoły ds. ochrony zdrowiaCzłonkowie Zespoły ds. ochrony zdrowia