Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

III posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

III posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 22 maja 2017 roku, o godzinie 13:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, odbyło się III w tym roku posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Głównym tematem posiedzenia było:

 

  1. Przyjęcie Stanowiska w sprawie praktyk władz Miasta Bydgoszczy stosowanych w trakcie opiniowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz – Stanowisko nie zostało przyjęte i zostało ponownie skierowane do Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego do ponownej analizy;

 

  1. Przyjęcie wypracowanego przez Zespół ds. ochrony zdrowia stanowiska w związku z wejściem w życie ustawy dot. sieci szpitali i spodziewanym uchwaleniem aktów wykonawczych – stanowisko przyjęto jako informację dla K-P WRDS;

 

  1. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za rok 2016 – uchwała została przyjęta jednomyślnie z 1 głosem wstrzymującym się.

 

 

III posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoIII posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoIII posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoIII posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoIII posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego