Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia KP WRDS w dniu 19 lutego 2024 r, fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Uczestnicy posiedzenia KP WRDS w dniu 19 lutego 2024 r, fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

I posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 19 lutego 2024 r. odbyło się I w tym roku posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Przedmiot obrad:

  1. Stan budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń.
  2. Problemy związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie wydawania pozwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce.
  3. Sprawy organizacyjne.
  • głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu działania Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2024 r.;

Stosownie do zapisów Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego „Program działania K-P WRDS na rok 2024”, został przyjęty przez Prezydium K-P WRDS. Program  został opracowany w oparciu o propozycje zagadnień przedstawionych przez organizacje wchodzące w skład K-P WRDS oraz stronę rządową i samorządową.

  • głosowanie nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych;
  • głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia stanowiska nr 1/2024 K-P WRDS w sprawie wytyczenia nowej szprychy Kolei Dużych Prędkości CPK przez województwo kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

 

Z uwagi na brak quorum, uchwały w przedmiotowym zakresie zostały poddana pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.