Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Kalendarium historyczne

 

1908

czerwiec – powstanie Związku Walki Czynnej

 

1910

23 kwietnia – powstanie Związku Strzeleckiego

 

1914

28 lipca – wybuch I wojny światowej

sierpień – powstanie tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)

27 sierpnia – powstanie Legionów Polskich

listopad – powstanie Komitetu Narodowego Polskiego w Warszawie

 

1916

powstanie Naczelnej Rady Ludowej, polskiej organizacji politycznej zaboru pruskiego

 

1917

4 czerwca – powstanie Armii Polskiej we Francji (tzw. Błękitnej Armii lub Armii Hallera)

9 i 11 lipca – „kryzys przysięgowy”

15 sierpnia – powstanie Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu

12 września – powstanie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie

 

1918

październik  - powstanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej Galicji i Śląska Cieszyńskiego w Krakowie

7 listopada – powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie

10 listopada – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy

11 listopada – przekazanie przez Radę Regencyjną dowództwa nad wojskiem Józefowi  Piłsudskiemu – odzyskanie Niepodległości przez Polskę

11 listopada – powrót Włocławka do Wolnej Polski

14 listopada – przekazanie przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu władzy politycznej

16 listopada – wysłanie przez Józefa Piłsudskiego do światowych przywódców telegramu  notyfikującego  powstanie niepodległego państwa polskiego

27 grudnia – wybuch powstania wielkopolskiego

 

1919

5 stycznia – powrót Inowrocławia do Wolnej Polski

18 stycznia – początek konferencji pokojowej w Paryżu

14 lutego – wybuch wojny polsko-sowieckiej

28 czerwca – podpisanie traktatu wersalskiego

23-28 sierpnia – powstanie sejneńskie

 

1920

10 stycznia – ratyfikowanie traktatu wersalskiego przez Niemcy

17 stycznia – wkroczenie wojsk polskich do Golubia od strony Dobrzynia

18 stycznia – powrót Torunia do wolnej Polski

20 stycznia – powrót Bydgoszczy do wolnej Polski

21 stycznia – zakończenie konferencji pokojowej w Paryżu

11 lipca – plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

13-25 sierpnia – bitwa warszawska

19/20-25 sierpnia – II powstanie śląskie

18 października – zawieszenie broni w wojnie polsko-sowieckiej

 

1921

18 marca – podpisanie traktatu ryskiego, kończącego wojnę polsko-sowiecką

20 marca – plebiscyt na Górnym Śląsku

2/3 maja – III powstanie śląskie

 

1923

15 marca – uznanie wschodniej granicy II RP przez Radę Ambasadorów

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone