Aktualności

Powołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj Kuras
Powołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj Kuras

Stulecie powrotu Pomorza do macierzy

W piątek (18 października) rozpoczął prace powołany przez marszałka województwa komitet programowy przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy. W gremium zasiadają historycy, szefowie instytucji kulturalnych i działacze społeczni. Marszałek Piotr Całbecki i nowo powołani członkowie komitetu złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą mianowanemu równo sto lat temu pierwszemu wojewodzie pomorskiemu Stefanowi Łaszewskiemu.

Choć Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918, niektóre polskie ziemie zostały włączone do odrodzonej Rzeczypospolitej znacznie później – wielkie Pomorze w 1920 roku, zgodnie z traktatem wersalskim, który wszedł w życie w styczniu 1920.

– Skład komitetu, w którym znalazły się postaci ze wszech miar godne szacunku, jest gwarancją integracji wokół obchodów wszystkich mieszkańców regionu, wszystkich liczących się środowisk – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W komitecie zasiada dwadzieścia osób. Reprezentują Polską Akademię Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz działające w naszym województwie muzea, biblioteki i archiwa.

Pierwsze wydarzenia obchodów zaplanowano na styczeń – 10 stycznia uroczysta inauguracja w Toruniu, 17 stycznia inscenizacja historyczna w Golubiu-Dobrzyniu (rekonstruktorzy odtworzą wkroczenie hallerczyków do tego miasta).

Inauguracyjne posiedzenie szacownego gremium odbyło się w przeddzień setnej rocznicy powołania pierwszego wojewody wielkiego Pomorza (międzywojennego województwa pomorskiego ze stolicą w Toruniu). 19 października 1919 roku obowiązki te powierzono człowiekowi bardzo zaangażowanemu obywatelsko i społecznie, prawnikowi, polskiemu posłowi do Reichstagu (w latach 1912-1918) i posłowi na Sejm ustawodawczy odrodzonej RP Stefanowi Łaszewskiemu, urodzonemu w 1862 roku w Brąchnówku pod Toruniem absolwentowi uniwersytetów we Wrocławiu, Berlinie i Lipsku. To on witał Wojsko Polskie pod wodzą generała Hallera w Pucku, podczas symbolicznej ceremonii zaślubin z morzem. Urzędował tylko kilka miesięcy. Już w lipcu 1920 został powołany w skład Sądu Najwyższego, a 2 lata później został pierwszym prezesem nowo powołanego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zmarł w 1924 roku.  Jest pochowany, zgodnie ze swoją wolą, na cmentarzu parafialnym w Pelplinie (jego pierwszą szkołą było pelplińskie Collegium Marianum).

Sekretarz województwa Marek Smoczyk złożył w piątek (18 października) kwiaty pod pomnikiem Łaszewskiego w Brąchnówku, a były wicemarszałek Senatu i członek komitetu programowego Jan Wyrowiński w sobotę (19 października) na cmentarzu w Pelplinie. Jedna z sal konferencyjnych w Urzędzie Marszałkowskim nosi od piątku imię Stefana Łaszewskiego.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

18 października 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2019 r.

Powołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasPowołanie komitetu programowego przyszłorocznych obchodów stulecia powrotu Pomorza do macierzy, fot. Mikołaj KurasCeremonia złożenia kwiatów pod poświęconą Stefanowi  Łaszewskiemu  tablicą pamiątkową w Brąchnówku  Ceremonia złożenia kwiatów pod poświęconą Stefanowi  Łaszewskiemu  tablicą pamiątkową w Brąchnówku  Ceremonia złożenia kwiatów pod poświęconą Stefanowi  Łaszewskiemu  tablicą pamiątkową w Brąchnówku