Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Rodzina w centrum uwagi

Debata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Debata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodziny i działacze społeczni spotkali się wczoraj (10 maja) w Inowrocławiu z reprezentantami samorządu województwa, by rozmawiać o sytuacji i potrzebach rodzin naszego regionu. Spotkanie otwiera cykl debat, które pomogą w wypracowaniu ostatecznego kształtu Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin na lata 2023-2028. W wydarzeniu udział wzięli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

 

Spotkanie zorganizował Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Celem cyklu jest stworzenie przestrzeni do refleksji merytorycznej na temat aktualnych wyzwań stojących przed rodzinami w naszym regionie, rozpoznanie ich potrzeb i potencjału oraz zebranie i wymiana doświadczeń dobrych praktyk.

 

Z myślą o wzmacnianiu więzi i wsparciu dla rodzin w naszym regionie, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje liczne programy wspierające, między innymi: specjalistyczne konsultacje merytoryczne dla członków gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych zajmujących się tematyką przemocy w rodzinie, które są prowadzone dwa razy w miesiącu czy Kujawsko-Pomorską Niebieską Linię dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 maja 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2022 r.

 

Debata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDebata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDebata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDebata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDebata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPDebata ws. Programu Wspierania Rodzin, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone