Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa

Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Po debacie nad raportem o stanie województwa oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok sejmik udzielił w poniedziałek (24 maja) wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. 

 

Przed głosowaniem nad wotum zaufania i poprzedzającą je debatą raport o stanie województwa przedstawił marszałek Piotr Całbecki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii i większość działań marszałkowskiej administracji musiała zostać podporządkowana związanym z nią koniecznościom. – Jako uzupełnienie interwencyjnych działań rządowych stworzyliśmy własny pakiet antykryzysowy, co było możliwe dzięki temu, że mieliśmy do dyspozycji środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, a Komisja Europejska szybko zatwierdziła w nim zmiany. Pakiet – 910 milionów złotych przeznaczone na interwencję w służbie zdrowia, gospodarce i sferze wsparcia społecznego – przyniósł pozytywne skutki, także dla planowania naszej przyszłości – mówił gospodarz województwa.

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020 (z analizą sytuacji finansowej wojewódzkich osób prawnych, sprawozdaniem finansowym województwa oraz informacją o stanie mienia województwa na koniec ubiegłego roku) przedstawił skarbnik województwa Paweł Adamczyk. W swoim wystąpieniu stwierdził, że zrównoważony wynik budżetowy jest efektem przede wszystkim znacznie większych niż zakładano wpływów z podatków od firm. To dobry prognostyk dla gospodarki regionu i naszych możliwości rozwojowych. Sejmikowa Komisja Rewizyjna - uwzględniając opinie pozostałych komisji stałych sejmiku i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej - rekomendowała sejmikowi przyjęcie absolutorium.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa 2020 (prezentacja skarbnika województwa)

 

W drugiej części obrad sejmik przyjął raporty z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny 2014–2022 i wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zaakceptował też finansowanie projektów w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, a także pomoc finansową na budowę przyszkolnych sal gimnastycznych dla trzech wiejskich gmin - Brzuze w powiecie rypińskim, Kowal w powiecie włocławskim i Grudziądz.

 

"Jako część wielkiego ruchu Solidarności walczyli o prawa człowieka, wolność słowa, a ostatecznie o niepodległość Polski. (...) Oddajemy im hołd jako bohaterom walki o wolność naszego kraju" - czytamy w przyjętym przez radnych stanowisku, którym w czterdziestą rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność uczczono działaczy związku.

 

Przed sesją radni oddali hołd Bronisławowi Malinowskiemu, związanemu z naszym regionem wybitnemu polskiemu lekkoatlecie, długodystansowcowi, złotemu i srebrnemu medaliście olimpijskiemu, wicemistrzowi świata, wielokrotnemu mistrzowi Polski, do dziś niepokonanemu rekordziście kraju w biegach długich. Imponującą karierę sportową Malinowskiego przerwała 40 lat temu tragiczna śmierć. Przed Urzędem Marszałkowskim otwarto mobilną wystawę plenerową poświęconą tej wybitnej postaci.

  

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2021 r.

 

Sesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku, 24 maja 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKPSesja absolutoryjna sejmiku województwa, 24 maja 2021, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.