Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Epidemia. Powaga sytuacji wymaga nadzwyczajnych posunięć

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

740 milionów złotych – taka jest wartość samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. W pakiecie znalazły się m.in. wsparcie dla szpitali, dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, nowe rozwiązania na rzecz instytucji opiekuńczych i instytucji interwencji społecznej oraz zakupy i dystrybucja środków ochrony osobistej poza placówkami medycznymi.

 

Powaga sytuacji wymaga nadzwyczajnych posunięć. Mamy zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie środków Regionalnego Programu Operacyjnego na działania interwencyjne i to czynimy. Ufam, że dzięki zakładanym posunięciom, do których realizacji już przystąpiliśmy, unikniemy kryzysu humanitarnego, uratujemy wiele firm i miejsc pracy.  

 

130 milionów złotych dla publicznego lecznictwa

Wsparcie dla szpitali obejmuje zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych, a także finansowanie testów w kierunku koronawirusa. Dotyczy wszystkich publicznych szpitali w regionie – wojewódzkich, klinicznych i powiatowych - a także Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Wśród planowanych zakupów m.in. 120 respiratorów, 12 ambulansów, aparatura do pozaustrojowego natleniania krwi, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty RTG i USG, a także dedykowane systemy informatyczne. Te ostatnie to m.in. system do pracy zdalnej dla lekarzy radiologów,  umożliwiający ocenę i opis materiału diagnostycznego poza szpitalem. Inne rozwiązanie teleinformatyczne pozwoli na zdalną komunikację głosową pacjentów z personelem pielęgniarskim. To narzędzie, wykorzystujące m.in. telefony komórkowe pacjentów i szpitalne wi-fi, wdrożymy na razie w Szpitalu Zakaźnym i Centrum Pulmonologii.

 

Zobacz:

41 mln na wsparcie seniorów i systemu usług społecznych

Instytucje systemu opieki i usług społecznych będziemy sukcesywnie i systematyczne zaopatrywać w środki ochrony osobistej. Otrzyma je w szczególności personel domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodków pomocy społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych. Chodzi, z jednej strony, o zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, z drugiej – o zapewnienie ciągłości pracy tych instytucji.

 

Z tych samych powodów takie środki, przede wszystkim maski ochronne, przekażemy strażom miejskim, jednostkom ochotniczej straży pożarnej, a - jeśli będzie potrzeba - także policji i państwowej straży pożarnej. Na podobną pomoc mogą liczyć także właściciele małych sklepów.

 

Przygotowujemy też rozwiązanie pozwalające na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ich domach oraz domach pomocy społecznej i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Ta skromnie uposażona grupa zawodowa pracuje obecnie bardzo ciężko, w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 

Na wypadek, gdyby opisane działania okazały się niewystarczające, przygotowujemy miejsca, do który ewakuujemy osoby starsze i niepełnosprawne, które nie mogą liczyć na pomoc w miejscach zamieszkania, a także pensjonariuszy ośrodków opiekuńczych i podopiecznych schronisk dla bezdomnych. Zakładamy, że taką rolę będą pełnić sanatoria.   

 

Dotacje i korzystne pożyczki obrotowe

Podstawowym instrumentem wsparcia firm są niezwykle korzystne pożyczki obrotowe, które umożliwią przedsiębiorstwom zachowanie płynności finansowej w obliczu widocznych już dziś i przewidywanych przyszłości perturbacji na rynkach. Znaleźliśmy się bowiem – globalnie i lokalnie - w obliczu kryzysu gospodarczego, którego rozmiarów nikt nie jest w stanie dziś odpowiedzialnie przewidzieć. Poza pożyczkami obrotowymi nasza propozycja to dotacje - mikrogranty i ebony.

 

Mikrogranty to dotacje inwestycyjne w wysokości do 60 tys. złotych, adresowane do małych i średnich firm, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy. Mogą stanowić nawet 95 proc. wartości przedsięwzięcia. Dodatkową zachętą jest z pewnością niezwykle łatwe aplikowanie o te pieniądze. Wnioski, w bardzo uproszczonej formule, będzie można składać online za pomocą dedykowanego formularza. E-bony – na 25 tysięcy, 100 tysięcy lub ćwierć miliona złotych, w zależności od wielkości firmy - pozwolą kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom zorganizować pracę zdalną i obsługę klientów w sieci, a nawet zmodyfikować profil działalności.

 

Środki na realizację wartego 740 milionów złotych, samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.   Wykorzystano dostępne jeszcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020  wolne środki, na co zgodziła się  Komisja Europejska.

 

 Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

9 kwietnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone