Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie! – kampania społeczna Ośrodka Braille’a

Podsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip Kowalkowski
Podsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip Kowalkowski

Marszałkowski Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy podsumował wczoraj (3 grudnia) kampanię społeczną "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" na rzecz integracji osób, u których występują problemy wzrokowe ze środowiskiem ludzi widzących. Głównym punktem uroczystości z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego było wręczenie placówkom edukacyjnym ,,Certyfikatów Przyjaznych Osobom Niewidomym".

 

- Ośrodek Braille’a to jedyna tego typu placówka w województwie. Jej zadaniem jest kształcenie dzieci i młodzieży niewidomej, słabowidzącej, głuchoniewidomej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzi także działania na rzecz integracji osób niewidomych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Kampania „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” to cykl zajęć edukacyjnych, wychowawczych, spotkań, imprez, projektów, konkursów realizowanych od 14 do 20 października z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski przez uczniów, nauczycieli i inne osoby, w szkołach, placówkach, środowisku lokalnym w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.

 

W tym roku udział w kampanii wzięło 205 szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych z 12 województw. Wszystkie otrzymają stosowne certyfikaty. Podczas uroczystości certyfikaty odebrało czternaście szkół i placówek z województwa kujawsko-pomorskiego, a także pięć szkół z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach wydarzenia odbyło się także wręczenie Certyfikatów Honorowych, instytucjom, które wsparły kampanię w jej realizacji (Poczta Polska, Instytut Pamięci Narodowej, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Pomorskie Kuratorium Oświaty).

 

Lista wszystkich placówek, które otrzymają certyfikaty

 

Inwestycje w Braille’u

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy, prowadzony przez samorząd województwa, jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. W szkole uczy się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie jest to ponad pół tysiąca podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego.

 

Szkoły wchodzące w skład Ośrodka Braille’a:

  • Szkoła Podstawowa nr 53
  • XVIII Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum
  • Branżowa Szkoła I Stopnia
  • Szkoła Policealna
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

W czerwcu zakończyliśmy w szkole projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, dzięki któremu możliwe było utworzenie dwóch nowych, w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera (w technikum) oraz florysty (w Specjalnej Szkole Policealnej). Ponadto zmodernizowane zostały pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

 

Zadbano również o specjalistyczne wyposażenie warsztatów zawodowych. Na przykład pracownia, w której szkolą się przyszli masażyści, zyskała ponad 400 sprzętów dydaktycznych, w tym modele anatomiczne, fantomy, sprzęt rehabilitacyjny, stoły do masażu, kostki i poduszki rehabilitacyjne, aparaty do elektroterapii, ultradźwięków i laseroterapii. Do pracowni trafiły także pomoce tyflodydaktyczne, dzięki którym uczniowie niewidomi, słabowidzący oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają szansę zdobyć nowoczesne i poszukiwane na rynku pracy zawody (więcej).

 

Wartość projektu to 3,8 miliona złotych, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosło 3 miliony złotych.

 

Urząd Marszałkowski przygotowuje kolejną inwestycję w Ośrodku Braille’a. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Miejsca dla przedszkolaków powstaną w specjalnie do tego celu zaadoptowanym budynku, przekazanym przez władze Bydgoszczy.

 

Inwestycje w bydgoskim Ośrodku Braille’a wpisują się w szerszy pakiet inicjatyw na rzecz oświaty. Samorząd województwa wspiera także modernizację Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 grudnia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2019 r.

 

Podsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip KowalkowskiPodsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip KowalkowskiPodsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip KowalkowskiPodsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip KowalkowskiPodsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip KowalkowskiPodsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip KowalkowskiPodsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip KowalkowskiPodsumowanie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, fot. Filip Kowalkowski

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone