Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Umowy PROW: infrastruktura drogowa

Uroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras
Uroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

W obecności przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera wicemarszałek Dariusz Kurzawa i członek zarządu Aneta Jędrzejewska wręczyli beneficjentom umowy o dofinansowanie 57 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie na rozbudowę i modernizację dróg lokalnych wynosi 38 milionów złotych. W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się także uroczystość wręczenia 7 umów na projekty aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem.

 

- Wsparcie kierujemy do samorządów lokalnych, przede wszystkim gmin. Pozyskane środki pozwolą na wybudowanie dróg asfaltowych, które zastąpią obecne drogi  gruntowe. Wzrośnie dzięki temu poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym  – mówi wicemarszałek Dariusz Kurzawa

 

Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW pozwoli na naprawdę nawierzchni dróg, umożliwi budowę dojazdów do szkół, świetlic i innych budynków użyteczności publicznej oraz połączenie istniejących dróg z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.  Największe, bo ponad 2,6-milionowe, wsparcie otrzyma gmina Łasin (powiat grudziądzki). Dzięki dofinansowaniu rozpocznie przebudowę dróg na odcinku mierzącym 6,5 kilometra. Ponad dwumilionowe wsparcie pozwoli na realizację drugiego etapu rozbudowy drogi w gminie Śliwice (powiat tucholski) na odcinku 4 kilometrów. Dzięki dofinansowaniu gmina Janikowo poprawi stan drogi stanowiącej dojazd do Szkoły Podstawowej w Ludzisku, a mieszkańcy ulicy Modrzewiowej w Pruszczu (powiat  świecki) szybciej pokonywać będą trasę do lokalnego ośrodka zdrowia, dworca PKP oraz szkoły. Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg w ramach zakontraktowanych projektów wynosi 69 kilometrów.

 

 

Dzisiejsze umowy PROW w liczbach:

  • 57 umów PROW,
  • 2,6 mln złotych - najwyższa wartość dofinansowania (rozbudowa dróg lokalnych w gminie Łasin w powiecie grudziądzkim),
  • 37 mln złotych na realizację projektów,
  • 69 km – długość wybudowanych lub przebudowanych dróg,

 

Dziś (28 marca ) w Urzędzie marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia 7 umów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie o łącznej wartości miliona złotych otrzymają beneficjenci wybrani przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem dla Soli. Projekty dotyczą działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem (więcej).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 marca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2019 r.

 

Uroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenie umów PROW w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone