Aktualności

Uroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras
Uroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

Granty na aktywizację społeczno-zawodową

Doradztwo zawodowe, warsztaty z psychologiem, nauka autoprezentacji i staże – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. 28 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie 7 projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie o łącznej wartości miliona złotych otrzymają beneficjenci wybrani przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem dla Soli.  Umowy wręczyli wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu Aneta Jędrzejewska. Dziś przekazaliśmy także dofinansowanie na 57 projektów związanych z rozbudową i modernizacją dróg lokalnych.

Wsparcie dla inicjatyw lokalnych, które zmieniają oblicze naszych małych ojczyzn, jest niezwykle ważnym zadaniem samorządu województwa. Dlatego postanowiliśmy skierować na ten cel dodatkowe środki, które poza budżetem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pochodzą także z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Granty posłużą nie tylko aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu inowrocławskiego, ale także przyczynią się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego w naszym regionie – mówi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Osoby nieaktywne społecznie i zawodowo zdobędą szansę na zmianę życiowej sytuacji. Otrzymają pomoc fachowców, nabędą nowe umiejętności, dzięki którym łatwiej im będzie odnaleźć się na rynku pracy, znaleźć swoje miejsce w lokalnej społeczności i uwierzyć we własne siły – podkreśla członek zarządu Aneta Jędrzejewska.

Projekty wybrane do realizacji przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem dla Soli z Inowrocławia dotyczą między innymi uruchomienia kursów i staży zawodowych, poradnictwa specjalistycznego, w tym warsztatów z psychologiem, oraz doradztwa zawodowego dla osób poszukujących zatrudnienia. Dofinansowanie w kwocie blisko 150 tysięcy złotych trafi do siedmiu beneficjentów, między innymi do samorządu gminy Janikowo, który zorganizuje kursy zawodowe z branży drobiarskiej. Wsparcie w tej samej wysokości otrzymają również Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej, Fundacja Ekspert-Kujawy i Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Środki posłużą na prowadzenie doradztwa zawodowego, indywidualnego treningu autoprezentacji oraz spotkań z pośrednikiem pracy. Wsparciem objętych zostanie łącznie 110 osób.

Lokalne grupy działania (LGD) to stowarzyszenia tworzone przez lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i mieszkańców, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). W całym regionie działa 28 takich partnerstw. Dysponują środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze.

Nasz Regionalny Program Operacyjny jest instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów – środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorząd województwa zakontraktował dotąd 58 procent środków z puli ponad 9 miliardów złotych, którą dysponujemy w RPO. Od początku jego realizacji podpisano blisko 1,6 tysiąca umów o dofinansowanie projektów – zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych (więcej).

 

Dzisiejsze umowy grantowe w liczbach:

  • 1 mln złotych – wartość dofinansowania w ramach grantów,
  • 7 umów na projekty wybrane przez LGD Czarnoziem dla Soli z Inowrocławia,
  • 110 osób objętych wsparciem w ramach PRO.

 

Dziś (28 marca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się także uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 57 projektów dotyczących rozbudowy i modernizacji dróg lokalnych. Wsparcie na ten cel wynosi 37 milionów złotych (więcej).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 marca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2019 r.

Uroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów grantowych w ramach RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras