Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Sprzęt i aparatura dla Centrum Pulmonologii

Supernowoczesna centralna sterylizatornia i dezynfektornia, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Supernowoczesna centralna sterylizatornia i dezynfektornia, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii ma nowy, zautomatyzowany i niezwykle skuteczny system dezynfekowania i sterylizacji sprzętu, a także świeżo zakupione wyposażenie dla oddziału intensywnej terapii i segmentu diagnostyki obrazowej. Ta marszałkowska placówka jest jedynym w regionie ośrodkiem kompleksowego leczenia schorzeń układu oddechowego i jednym z najlepszych tego rodzaju szpitali w kraju.

 

- O tym, że skuteczna dezynfekcja i sterylizacja jest w tego rodzaju instytucjach medycznych niezbędna nie trzeba nikogo przekonywać. Od tego zależy bezpieczeństwo pacjentów poddawanych tu m.in. zabiegom chirurgicznym przy chorobach nowotworowych oraz zachowawczemu leczeniu gruźlicy i sarkoidozy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Komputer steruje i sprawdza

 

Teraz usuwanie drobnoustrojów ze szpitalnego sprzętu, instrumentów chirurgicznych oraz specjalistycznej aparatury wchodzi na jeszcze wyższy poziom – cały proces zostanie zintegrowany (od odbioru użytych w procesie leczenia i diagnostyki przedmiotów poprzez ich  mycie po aseptyczne pakowanie po wyjałowieniu) i sterowany przez komputer. Możemy mówić o ograniczeniu tym samym do minimum możliwości wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych.   

 

W skład systemu centralnej sterylizatorni i dezynfektorni, poza standardowymi sterylizatorami gazowymi i parowymi, wchodzą także m.in. sterylizator plazmowy, myjnia automatyczna i dezynfektor do endoskopów, urządzenie do czyszczenia powierzchni parą wodną i generator nadtlenku wodoru. Komputer nie tylko steruje całym procesem, ale także monitoruje go i wylicza jego koszty.

 

Obecnie urządzenia są w fazie rozruchu, personel przechodzi szkolenia. Całość kosztowała 6 milionów złotych, środki pochodzą z marszałkowskiego programu modernizacji najważniejszych lecznic województwa, czyli kontynuacji naszego medycznego pakietu stulecia.

 

Sprzęt dla intensywnej terapii i diagnostyki obrazowej

 

Milion 200 tysięcy złotych kosztował zakupiony w ubiegłym roku sprzęt dla oddziału intensywnej terapii CP. Trafiło tam 5 nowych respiratorów, 8 sterowanych elektrycznie specjalistycznych łóżek, 5 zestawów pomp infuzyjnych i ośmiostanowiskowy system monitorowania pacjentów. Pozwala to szpitalowi zwiększyć liczbę łóżek na tym oddziale - z dotychczasowych 6 do 8.

 

Do ostatnich nabytków należy także nowe wyposażenie zakładu radiologii. Część aparatury – cyfrowy aparat rentgenowski, dwa aparaty ultrasonograficzne, mobilny stół operacyjny i lampa operacyjna – zostały już placówce dostarczone. W lutym trafi do niej także tomograf komputerowy, co łączy się także z modernizacją szpitalnego systemu archiwizacji danych obrazowych. Łączna wartość tych zakupów to ponad 5 milionów złotych, finansowanie zapewniła kontynuacja medycznego pakietu stulecia. Administratorem pakietu jest, w imieniu samorządu województwa, marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii było jednym z beneficjentów pierwszego etapu medyczne pakietu stulecia, czego efektem jest nowe skrzydło kompleksu przy ul. Seminaryjnej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 stycznia 2019 r.  

 

Supernowoczesna centralna sterylizatornia i dezynfektornia, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPSupernowoczesna centralna sterylizatornia i dezynfektornia, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPSupernowoczesna centralna sterylizatornia i dezynfektornia, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPSupernowoczesna centralna sterylizatornia i dezynfektornia, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPSupernowoczesna centralna sterylizatornia i dezynfektornia, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPNowa aparatura oddziału intensywnej terapii, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPNowa aparatura oddziału intensywnej terapii, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPNowa aparatura oddziału intensywnej terapii, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPNowa aparatura oddziału intensywnej terapii, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPNowa aparatura oddziału intensywnej terapii, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPCyfrowy sprzęt w zakładzie radiologii, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPCyfrowy sprzęt w zakładzie radiologii, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPCyfrowy sprzęt w zakładzie radiologii, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone