Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Umowy RPO: przedsiębiorczość, termomodernizacja i sprzęt medyczny

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński
Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński

We wtorek (26 września) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie kolejnych umów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomoc trafi na realizację 39 zadań dotyczących zakupu sprzętu medycznego, termomodernizacji szkół i innych budynków użyteczności publicznej, budowę domów dziecka, przebudowę dróg oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Wśród beneficjentów są firmy, samorządy lokalne oraz placówki medyczne.

 

- Wszystkim beneficjentom gratuluję ciekawych pomysłów i dobrego przygotowania projektów. Wsparcie dla przedsiębiorstw akademickich to jeden ze sposobów na tworzenie otoczenia biznesu w naszym regionie. Dofinansowujemy też bardzo potrzebne i oczekiwane projekty zakupu sprzętu dla placówek medycznych, generujące oszczędności termomodernizacje budynków oraz budowy dróg i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zachęcam kolejne podmioty do ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi marszałek Piotr Całbecki.   

 

Przedsiębiorczość akademicka

Najwięcej z podpisanych i wręczonych dziś umów dotyczy projektów z zakresu rozwoju firm związanych z uczelniami, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Chodzi o przygotowanie się tych przedsiębiorstw do świadczenia usług na rzecz biznesu - zakup usług doradczych, między innymi w zakresie zawierania umów licencyjnych i sprzedaży własności do wynalazku oraz budowanie powiązań środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. Wartość dofinansowania dla każdego z 20 projektów to blisko 100 tysięcy złotych.

 

Lista wszystkich projektów przedsiębiorstw akademickich

 

Termomodernizacja

Wśród wręczanych dziś umów o dofinansowanie projektów jest kolejnych 10 inwestycji dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, przede wszystkim szkół. Wsparcie trafi na ocieplenie i odnowę elewacji, wymianę pokrycia dachowego, okien i drzwi, instalację energooszczędnego oświetlenia, modernizację systemów grzewczych oraz instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródeł energii. Środki trafią do gmin Dobre, Złotniki Kujawskie, Bytoń, Bartniczka, Papowo Biskupie, Gniewkowo, Warlubie, Chodecz, Kamień Krajeński i Kikół. Suma wsparcia z RPO to prawie 6 milionów złotych.

 

Sprzęt medyczny

Kolejne 5 projektów dotyczy wyposażenia w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Dofinansowanie trafi między innymi na zakup aparatów do badań endoskopowych, ultrasonograficznych i KTG. Skorzystają pacjenci placówek medycznych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Suma wsparcia to ponad 800 tysięcy złotych.

 

Drogi lokalne

Ponad 8 milionów złotych wsparcia z RPO trafi na realizację dwóch inwestycji drogowych. Powiat świecki otrzyma dofinansowanie na przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych, stanowiącą pierwszy etap inwestycji polegającej na włączeniu północno-zachodniej części powiatu do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5. W Nakle nad Notecią planowana jest przebudowa ulicy Młyńskiej, polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów oraz ścieżki pieszo-rowerowej.

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dofinansowanie z RPO trafi też na 2 zadania związane z budową, rozbudową, modernizacją oraz wyposażeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych. To środki na tworzenie dostosowanych do współczesnych standardów, kameralnych domów dziecka (do 14 osób), które możliwie najbardziej mają przypominać domy rodzinne, stwarzając przyjazne warunki do wychowywania i usamodzielniania się dzieci. Pomoc trafi do miasta Toruń i powiatu grudziądzkiego. Suma wsparcia to prawie 2 miliony złotych.

 

Lista wszystkich projektów samorządów lokalnych oraz placówek medycznych

 

W dzisiejszej uroczystości wręczenia umów o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach RPO uczestniczyli beneficjenci wsparcia oraz marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

26 września 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 27 września 2017 r.

 

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiUroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone