Honorowi Obywatele Województwa

Marianna Popiełuszko, autor obrazu - Klaudia Julia Zielińska
Marianna Popiełuszko, autor obrazu – Klaudia Julia Zielińska

Marianna Popiełuszko

UCHWAŁA Nr XXXIV/597/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Informacja o uroczystości nadania tytułu:

Podczas piątkowej (7 czerwca 2013r.) uroczystej sesji Marianna Popiełuszko, matka błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, przyjęła tytuł honorowej obywatelki naszego regionu. W posiedzeniu, zwołanym z okazji Święta Województwa, uczestniczyli także inni zaproszeni goście, reprezentanci świata polityki i samorządowcy oraz przedstawiciele hierarchii Kościoła katolickiego i władz rektorskich kujawsko-pomorskich wyższych uczelni.

 

– „Darem Bożym jest życie, ale również śmierć na tej ziemi” – zwróciła się Pani do mnie tymi słowami wczoraj podczas powitania. (…) Jest głęboka mądrość w tych słowach, nie tylko dla ludzi głębokiej wiary, że śmierć nie musi oznaczać końca, może być darem dla innych, dać nowe życie. I za to świadectwo my, którym na nowo jest dane tę prawdę poznać i przyjąć,  dziś pragniemy okazać wdzięczność i podziękowanie – mówił w swym wystąpieniu, zwracając się do Marianny Popiełuszko, marszałek Piotr Całbecki.

 

Uroczysta sesja rozpoczęła się częścią związaną z obchodami Roku Mikołaja Kopernika w naszym województwie. W tej części spotkania wystąpił prof. dr hab. Janusz Małłek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który wygłosił odczyt „Działalność publiczna Mikołaja Kopernika”.

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją pięć placówek oświatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało symboliczne insygnia województwa, flagi i płaskorzeźby z herbem województwa. Tym razem były to instytucje noszące imię sławnego toruńskiego astronoma: Przedszkole Miejskie Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złotnikach Kujawskich w powiecie inowrocławskim, Gimnazjum  im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim, Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Bydgoszczy i Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.

Podczas sesji odbyła się też ceremonia wręczenia przyznanych przez sejmik nagród Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae przedstawicielom Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika.

  • Wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego tutaj.
  • Wystąpienie przewodniczącej sejmiku Doroty Jakuty tutaj.

 

Po posiedzeniu radni, członkowie zarządu województwa i zaproszeni goście, a także licznie przybyli mieszkańcy regionu uczestniczyli w uroczystej mszy świętej koncelebrowanej w intencji regionu w toruńskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 

Kancelaria Sejmiku
i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

Marianna Popiełuszko - kartka

Fot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.plFot. Wojtek Szabelski/freepress.pl