Ostatni dzwonek – wywiady

dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, pulmonolog

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska – Malinowska, jest Koordynatorem Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Kierownikiem Centrum POChP i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, internista, specjalista chorób płuc, ekspert Medycyny Snu. Przez 8 miesięcy kierowała 45 - łóżkowym oddziałem dla pacjentów chorych na COVID-19 z niewydolnością oddychania. Prezes - Elekt Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badan nad Snem, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji PTChP. Współautorka polskich zaleceń w COVID-19 opracowanych przez AOTMiT. Ekspert medyczny w pracach grup roboczych MZ, AOTMiT, NFZ, WHO.  Inicjatorka powołania w Polsce pododdziałów Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej, koordynator programu polityki zdrowotnej MZ pn."Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (NWM) na lata 2016-2019".
Czytaj dalej