Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Fot. Szymon Zdziebło
Fot. Szymon Zdziebło

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dwudniowe (29-30 października) posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród uczestników spotkania były przedstawicielki Komisji Europejskiej.

 

W pięćdziesięciotrzyosobowym Komitecie Monitorującym, który między innymi czuwa nad prawidłowym wdrażaniem RPO oraz konsultuje i ocenia propozycje zmian w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki. Gremium zainaugurowało działalność podczas uroczystego posiedzenia 16 kwietnia (więcej na ten temat tutaj).

 

 

Podczas czwartego posiedzenia komitet podejmował decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów dla szeregu działań przewidzianych w RPO. Dotyczą one między innymi aktywnego włączenia społecznego, rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej, stypendiów dla uczniów, wsparcia procesów badawczo-rozwojowych, efektywności energetycznej oraz inwestycji w infrastrukturę przedszkolną.

 

Gośćmi z Komisji Europejskiej podczas czwartego posiedzenia Komitetu Monitorującego były:

  • Wallis Goelen – dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),
  • Krystyna Marek z Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),
  • Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

 

Porządek obrad IV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO

 

Więcej o Komitecie Monitorującym RPO.

 

Czytaj też: Komitet Monitorujący RPO w Chełmnie

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


30 października 2015 r.

Fot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon Zdziebło

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.