Bezpieczeństwo

Szkolenie obronne

Szkolenie obronne

Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

 
W dniu 15 maja br. odbyło się w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia szkolenie obronne, którego uczestnikami była kadra kierownicza Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz członkowie Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. Celem szkolenia było doskonalenie znajomości zadań obronnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz zapoznanie z procesem współdziałania jednostek samorządowych z Siłami Zbrojnymi, w tym szczególnie z artylerią. 

W czasie szkolenia jego uczestnicy zapoznani zostali z oceną realizacji zadań obronnych w 2014 r., planowanymi zadaniami na rok 2015, a także ze współdziałaniem oraz realizacją zadań przez artylerię. Część praktyczna podczas pobytu na Ośrodku Szkolenia Poligonowego pozwoliła na poznanie taktyki działania artylerii, wykonania zadań wsparcia ogniowego oraz sprzętu artylerii i rozpoznania znajdującego się na wyposażeniu wojsk rakietowych i artylerii. Podczas pobytu na poligonie uczestnicy szkolenia spotkali się z członkami Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz zespołu działającego na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcia były realizowane w ramach cyklu działań pt.: „Razem w NATO”, zakończyły się żołnierskim poczęstunkiem.

 
Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego 
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15  maja 2015 r.