Bezpieczeństwo

Szkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz Piecyk
Szkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz Piecyk

Odprawa instruktażowo-szkoleniowa poświęcona realizacji zadań obronnych

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w dniu 6 marca 2018 r. odbyła się doroczna odprawa instruktażowo-szkoleniowa dotycząca realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

 

Przeprowadził ją kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego dr Eugeniusz Lala, a udział w niej wzięli: przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej p. ppłk dr Robert Reczkowski, pracownicy zajmujący się ww. zagadnieniami w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski (grupa szkoleniowa P-2) oraz pracownicy zajmujący się realizacją zadań operacyjnych w departamentach nadzorujących wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (WSJO) i spółki.

 

Na początku odprawy kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego dr Eugeniusz Lala podkreślił znaczenie szkoleń obronnych i dobrego przygotowania do właściwej realizacji postawionych zadań operacyjnych. Po dokonaniu oceny wykonania zadań w 2017 r. przedstawiciele WSJO i spółek, którzy w minionym roku uzyskali najwyższe oceny z kontroli problemowych, zostali uhonorowani wyróżnieniami marszałka województwa.

 

W kolejnym zagadnieniu omówiona została realizacja zadań operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, WSJO i spółek z udziałem województwa. To zagadnienie jest priorytetem szkoleń obronnych w 2018 r. W tej części odprawy oprócz dr. Eugeniusza Lali wystąpił zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu p. Grzegorz Piątek, który przedstawił proces przygotowania do wykonania zadań operacyjnych dotyczących infrastruktury drogowej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Po przerwie kawowej ppłk dr Robert Reczkowski, przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, omówił współdziałanie Sił Zbrojnych ze strukturami podsystemu niemilitarnego. Prelegent szczególny nacisk położył na nowe uwarunkowania współpracy wynikające z tworzenia w województwie kujawsko-pomorskim 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Następnie dr Eugeniusz Lala zapoznał uczestników szkolenia z zadaniami do realizacji w 2018 roku. Odprawę zakończyły spotkania w grupach WSJO i spółek nadzorowanych przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego.

 

dr Eugeniusz Lala

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego

 

12  marca 2018 r. 

 

Szkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz PiecykSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz PiecykSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz PiecykSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz PiecykSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz Piecyk