Anna Wazówna

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

W  związku  z  przypadającą  w  2018  roku  450.  rocznicą  urodzin  Anny Wazówny, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił upamiętnić tę wybitną postać oraz propagować wiedzę o jej osobie, jej bogatej działalności społecznej i religijnej, którą prowadziła w czasie pobytu na historycznej ziemi chełmińskiej i michałowskiej wchodzących dziś w skład województwa kujawsko-pomorskiego.