Aktualności

fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Zmodernizowana droga w Jabłonowie Zamku gotowa

Zakończyła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 543 w Jabłonowie Zamku (powiat brodnicki). Częścią inwestycji była budowa parkingu oraz miejsca do ważenia i kontroli pojazdów. Inwestycja o wartości ponad 5 milionów złotych została sfinansowana z budżetu samorządu województwa. W uroczystym otwarciu drogi wzięli w piątek (25 listopada) udział marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i członek zarządu Aneta Jędrzejewska.

– Zależy nam na tym, by nowe inwestycje jak najdłużej służyły mieszkańcom, dlatego tak ważne są miejsca do kontroli pojazdów, które pozwalają wyeliminować z wojewódzkich tras przeciążone tiry. Częścią tego zadania było też wybudowanie chodnika i parkingu, co znacząco poprawiło dostępność komunikacyjną do pobliskiego sanktuarium licznie odwiedzanego przez pielgrzymów – podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Droga wojewódzka nr 543 łączy drogę krajową nr 55 w Paparzynie (powiat chełmiński) z Brodnicą. Przebiega przez powiaty: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski i brodnicki. Cała trasa ma 59 kilometrów długości.

W ramach zadania na głównej jezdni powstały dodatkowe pasy do skrętu na parking i wyspy kanalizujące. Na parkingu wyznaczono 34 stanowiska. Teren wokół został zagospodarowany i oświetlony. Dosadzono 28 lip i ponad 500 krzewów (m.in. róży pomarszczonej, pięciornika krzewiastego, suchodrzewu tatarskiego, jaśminowca wonnego, krzewuszki wczesnej). Od strony miejsc dla autobusów w kierunku klasztoru wybudowano chodnik. Wykonawcą inwestycji była firma Strabag.

W uroczystości wziął udział także senator Ryszard Bober.

W tym miesiącu zakończyła się również modernizacja odcinka Drużyny-Szabda w gminie Brodnica. Ułożono nowe warstwy asfaltu, wykonano pobocza i wyprofilowano rowy odwadniające. Droga otrzymała również nowe oznakowanie poziome i słupki hektometrowe. Zadanie zrealizowane przez firmę Colas Polska kosztowało 3 mln złotych.

Jeszcze tej jesieni przeprowadzona zostanie modernizacja kolejnego odcinka drogi nr 543 przebiegający przez miejscowość Kamień. Wykonawca Zakład Drogowo Budowlany z Rogowa ułoży nową nawierzchnię i wyremontuje część przyległych chodników. Prace pochłoną 1,75 mln złotych. Odbiory planowane są na grudzień.

W ubiegłym roku w oparciu o Drogową Inicjatywę Samorządową (DIS) powstał chodnik pomiędzy miejscowościami Grzybno i Drużyny. Zmodernizowano także nawierzchnię jezdni na odcinku ponad 2 kilometrów. Łącznie oba zadania, które zrealizowaliśmy w porozumieniu z gminą Bobrowo, pochłonęły prawie 4 mln złotych.

Rozbudowa drogi w Jabłonowie Zamku w liczbach:

  • liczba miejsc postojowych: 34 stanowiska
  • koszt: 5,16 mln złotych
  • liczba zasadzonych krzewów 500
  • liczba zasadzonych drzew 28
  • objętość ziemi z wykopów: 21 300 m3
  • ciężar wbudowanego kruszywa 2 600 ton
  • ciężar mas bitumicznych: 2 900 ton.

Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych przeznacza obecnie prawie 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne ponad 350 mln złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych trzech obwodnic. Przygotowujemy się do wykorzystania na ten cel także środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

Czytaj także

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 listopada 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2022 r.

fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczyfot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w BydgoszczyGraf. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Otwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi nr 543 w Jabłonowie Zamku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP