Aktualności

Sesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sejmik: wysyłamy wsparcie na Ukrainę (UA)

Na poniedziałkowym (28 listopada) posiedzeniu sejmik województwa zdecydował o pomocy humanitarnej dla czterech ukraińskich obwodów – dniepropietrowskiego, żytomierskiego, donieckiego i chmielnickiego. Na Ukrainę wyślemy m.in. materiały opatrunkowe, leki, agregaty prądotwórcze, śpiwory i żywność.

Українська версія внизу сторінки

Na poniedziałkowym (28 listopada) posiedzeniu sejmik województwa zdecydował o pomocy humanitarnej dla czterech ukraińskich obwodów – dniepropietrowskiego, żytomierskiego, donieckiego i chmielnickiego. Na Ukrainę wyślemy m.in. materiały opatrunkowe, leki, agregaty prądotwórcze, śpiwory i żywność.

„Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego od początku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy aktywnie wspiera społeczności lokalne i regionalne tego państwa. Jednym z priorytetów jest (…) pomoc w zapewnianiu niezbędnych do funkcjonowania w kraju objętym wojną materiałów. [Urząd Marszałkowski] (…) jest przez cały czas trwania wojny w kontakcie z partnerami ukraińskim i na bieżąco weryfikowane są ich potrzeby” – czytamy w uzasadnieniach projektów uchwał w sprawie wsparcia dla Ukraińców. Jego łączna wartość to 300 tys. złotych. Transport z pomocą humanitarną wyślemy na Ukrainę w ciągu najbliższych tygodni.

W przyjętym stanowisku radni uczcili pamięć urodzonego w Strzelnie wybitnego amerykańskiego fizyka i astronoma Alberta Abrahama Michelsona, w 170. rocznicę urodzin tego noblisty (Nobel z fizyki w 1907 roku), który skonstruował precyzyjny interferometr wykorzystywany m.in. do pomiaru prędkości światła i obliczania wielkości obiektów w kosmosie. Inicjatorką stanowiska jest przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. Gośćmi posiedzenia byli biograf Michelsona Tomasz Kardaś i prezes toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej prof. Michał Białkowski, który zaprosił obecnych na poświęconą uczonemu konferencję zaplanowaną na 14 grudnia.

„W uznaniu zasług dla promocji Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i walorów krajoznawczych, a także [za] działania edukacyjne i popularyzatorskie wśród turystów i mieszkańców regionu” sejmik postanowił wyróżnić Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Koło Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu, w 70-lecie jego działalności.

Bez głosów sprzeciwu sejmik zdecydował o wystąpieniu naszego województwa z Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. – Ta zawiązana w Szwecji przez grupę pasjonatów organizacja została przejęta przez prywatny podmiot biznesowy, który zamierza, korzystając z tej rozpoznawalnej marki, prowadzić działalność komercyjną. Nie chcemy uczestniczyć w tego rodzaju projekcie, co nie znaczy, że wycofujemy się z promowania naszego dziedzictwa kulinarnego. Wręcz przeciwnie – wyjaśniał dziennikarzom przed posiedzeniem marszałek Piotr Całbecki.

Sejmik zaakceptował zaproponowane przez zarząd województwa stawki dotacji przedmiotowych dla operatorów kolejowych obsługujących regionalne przewozy pasażerskie w Kujawsko-Pomorskiem. To formalizacja ustaleń przyjętych wcześniej w umowach z Polregio i Arrivą RP.

Dyskutowano również o budzącym społeczne emocje planowanym przebiegu torów dla kolei dużych prędkości związanej z przyszłym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Lokalne społeczności wskazują, że przebieg linii wyznaczany jest arbitralnie, a prowadzone konsultacje nie przynoszą oczekiwanych skutków. Radni uzgodnili, że na grudniową sesję zostanie przygotowane stanowisko wzywające do uwzględnienia interesów mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przy projektowaniu sieci.

Sejmik województwa przyjął stanowisko, w którym wyraża obawę co do kształtu przygotowywanych obecnie zmian w regulacjach dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, oraz apel do rządu i parlamentarzystów o wprowadzenie rozwiązań systemowych umożliwiających powszechną skuteczną terapię genową dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

28 listopada 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2022 r.

Sesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 listopada 2022, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

СЕЙМИК: НАДСИЛАЄМО ПІДТРИМКУ УКРАЇНІ

У понеділок, 28 листопада, на засіданні сеймик воєводства ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги чотирьом областям України – Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій та Хмельницькій. Ми відправимо в Україну перев’язувальні матеріали, медикаменти, електрогенератори, спальні мішки та харчові продукти.

„Самоврядування Куявсько-Поморського воєводства з початку збройного конфлікту на території України активно підтримує місцеві та регіональні спільноти цієї держави. Одним із пріоритетів є (…) допомога у забезпеченні необхідними матеріалами для функціонування в охопленій війною країні. [Уряд Маршалківський] (…) перебуває протягом усієї війни в контакті з українськими партнерами, і їхні потреби постійно верифіковані”, – читаємо в обґрунтуванні проектів постанов про підтримку українців. Його загальна вартість становить 300 тис. злотих. Найближчими тижнями ми відправимо гуманітарний транспорт в Україну.

У прийнятій посаді радники вшанували пам’ять народженого в Стшельні видатного американського фізика і астронома Альберта Абрахама Майкельсона, в 170 річницю ювілею від дня народження цього нобелівського лауреата (Нобелівська премія з фізики в 1907 році), який побудував точний інтерферометр, використовуваний для вимірювання швидкості світла і розрахунку розмірів об’єктів в космосі. Ініціатором цієї посади є голова сеймика Елжбета Пінєвська. Гостями засідання були біограф Майкельсона Томаш Кардащ і президент Торуньского Клубу Католицької Інтелігенції професор Міхал Бялковські, який запросив присутніх на присвячену вченому конференцію, заплановану на 14 грудня.

„На знак визнання заслуг у просуванні Торуня та Куявсько-Поморського воєводства, регіональних ресурсів культурної спадщини та краєзнавчих цінностей, а також [за] освітню та популяризаційну діяльність серед туристів та жителів регіону” сеймик вирішив нагородити Почесною Медаллю за Заслуги Польське Туристично-Екскурсійние Товариство Куявсько-Поморського воєводства в Торуні в 70-річчя діяльності.

Без жодних заперечень сеймик прийняв рішення про вихід нашого воєводства з Європейської Мережі Кулінарної Спадщини. – Цю організацію, створену у Швеції групою ентузіастів, поглинула приватна бізнес-структура, яка має намір вести комерційну діяльність з використанням цього впізнаваного бренду. Ми не хочемо брати участь у подібному проекті, що не означає, що ми відходимо від популяризації нашої кулінарної спадщини. Навпаки, – пояснив журналістам перед засіданням маршал Пьотр Цалбецькі.

Сеймик прийняв ставки субсидій запропоновані воєводським управлінням для залізничних операторів, які обслуговують регіональні пасажирські перевезення в Куявсько-Поморському. Це формалізація домовленостей, раніше прийнятих в угодах з Polregio та Arriva RP.

Також обговорили запланований маршрут швидкісної залізниці, пов’язаної з майбутнім Центральним комунікаційним портом. Місцеві громади зазначають, що маршрут лінії визначено довільно, а проведені консультації не приносять очікуваних результатів. Радники погодилися, що на грудневу сесію буде підготовлена позиція про врахування інтересів жителів Куявсько-Поморського воєводства при проектуванні мережі.

Сеймик воєводства прийняв позицію, в якій висловлює занепокоєння з приводу форми змін у нормативних актах, які в цей час готуються до санаторно-курортного лікування, а також заклик до уряду і парламентаріям ввести системні рішення, що дозволяють широко використовувати ефективну генну терапію для дітей з атрофією спінальних м’язів.

Беата Кшемінська

речник Уряду Маршалківського

28 листопада 2022 р.

Востаннє оновлено: 29 листопада 2022 р.