Aktualności

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski
Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

Żegnaj szkoło!

Ponad 330 tysięcy uczniów kujawsko-pomorskich szkół rozpoczyna wakacje. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego odbyło się 23 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

 

– Zanim zabrzmi ostatni dzwonek pragnę podziękować wszystkim pedagogom za trud włożony w przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw. Uczennicom i uczniom, a także dzisiejszym absolwentom gratuluję osiągnięć szkolnych, pokonywania własnych ograniczeń i słabości, zakończenia kolejnego etapu edukacji. Kończący się rok szkolny był dla Was czasem wytężonej pracy. Teraz jest moment satysfakcji – napisał marszałek Piotr Całbecki w liście do uczniów i nauczycieli.

 

W mijającym roku szkolnym 1,7 tysiąca uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało pomoc stypendialną w ramach marszałkowskiego projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Wsparcie trafiło do wszystkich, którzy złożyli prawidłowo wypełniony wniosek oraz spełnili kryteria formalne naboru. Wśród realizowanych wydatków były m.in. zakupy komputerów, oprogramowania, internetu, uczestnictwo w kursach, zakupy literatury, opłacenie wyjazdów edukacyjnych, a także pokrycie kosztów pobytu w internacie i wyżywienia. Kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpocznie się we wrześniu. Więcej o projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw”.

 

Środki samorządu województwa pomagają też w rozbudowie infrastruktury oraz przygotowaniu atrakcyjnej i odpowiadającej potrzebom rynku pracy oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych. Wsparcie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafiło już na realizację projektów dotyczących organizacji staży i praktyk dla 2,5 tysiąca uczniów techników i zawodówek (więcej). Podzieliliśmy też środki na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w 17 szkołach zawodowych, w tym 3 placówkach specjalizujących się w kształceniu osób z niepełnosprawnościami (więcej).

 

W nowym roku szkolnym rozpoczną się zajęcia w ramach marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców” – 700 uczniów i 24 nauczycieli z siedemnastu techników zawodowych w całym regionie skorzysta m. in. ze specjalnie dla nich przygotowanych zajęć na uczelniach i kursów językowych, staży zawodowych, specjalistycznych studiów i kursów (więcej).

 

Jak co roku uczniowie i nauczyciele z Kujaw i Pomorza uczestniczyli w marszałkowskich konkursach edukacyjnych z atrakcyjnymi nagrodami: Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych, „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice Interaktywne w nowoczesnej szkole” (więcej ), a także Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” (więcej).

 

Po raz pierwszy wręczyliśmy też nagrody w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. W uznaniu zawodowych dokonań okolicznościową statuetkę przyznano Halinie Murawskiej, nauczycielce matematyki z Osielska w powiecie bydgoskim, wyróżniając też piętnaścioro innych pedagogów (więcej). Na kandydatury w drugiej edycji konkursu czekamy do końca lipca (więcej).

 

Ofertę edukacyjną uzupełniają współorganizowane przez Urząd Marszałkowski partnerskie programy upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. W 2016 roku w lekcjach nauki pływania, zajęciach lekkoatletycznych oraz szkółkach kolarskich uczestniczyło prawie 6 tysięcy młodych mieszkańców Kujaw i Pomorza (więcej). W 2017 roku w samym tylko programie  „Umiem pływać” bierze udział około 6,3 tysiąca uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych (więcej).

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, w którym odbyła się w piątek (23 czerwca) wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego, jest jednostką organizacyjną samorządu województwa. Placówka kształci młodzież niewidomą, słabowidzącą, głuchoniewidomą oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkolna społeczność przygotowuje się właśnie do realizacji projektu inwestycyjnego – dzięki środkom z RPO powstaną dwie nowe, w pełni wyposażone pracownie dla zawodów kelnera oraz florysty, a modernizację przejdzie 12 sal warsztatowych (więcej). Placówka jeszcze się rozrośnie, bo planowane jest tutaj także utworzenie przedszkola, na potrzeby którego bydgoskie władze przekazały już sąsiadującą z ośrodkiem nieruchomość. Niezależnie od tych wybiegających w przyszłość projektów warto też wspomnieć, że przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Ośrodek im. L. Braille’a rozpoczął już w minionym roku szkolnym realizację kilku programów pozwalających na pobudzanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży w różnym wieku. Są to między innymi zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej pn. „Kultura, która otwiera na świat” oraz program „Różni, ale razem”.

 

Przykłady tego typu inicjatyw wspieranych przez samorząd województwa można byłoby mnożyć, jednak żadna z nich nie mogłaby zostać zrealizowana, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli i wychowawców bydgoskiej placówki. Podziękowania dla grona pedagogicznego i pracowników ośrodka złożył na ręce dyr. Małgorzaty Szczepanek obecny na uroczystości wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, który przy tej okazji przekazał ośrodkowi upominek: zestaw audiobooków oraz płyt z piosenkami dla dzieci. Będą one wzbogacać zajęcia dla najmłodszych wychowanków, przyczyniając się do rozbudzania ich zainteresowania muzyką i literaturą od najmłodszych lat.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 czerwca 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2017 r.

 

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiWojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon MarkowskiUroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski