Aktualności

10 lecie Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. UMWKP
10 lecie Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. UMWKP

Zebranie Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba

Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba obchodzi 10-lecie działalności. W Vila Nova de Gaia w Portugalii odbyło się dwudniowe spotkanie członków organizacji. Otworzył je marszałek Piotr Całbecki, który zakończył właśnie prezydencję w federacji. Zebrani przyjęli stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę.

Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba z Compostelli to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające samorządy a także organizacje pozarządowe działające na rzecz promocji „camino de Santiago” czyli szlaków prowadzących do grobu św. Jakuba Apostoła. Po dwóch latach przerwy – spowodowanych pandemią – członkowie federacji mogli wreszcie spotkać się na żywo i uścisnąć sobie dłoń podczas dorocznego zebrania generalnego.

Podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki podsumował dwuletni okres prezydencji Kujawsko-Pomorskiego. – Przypadł mi w udziale zaszczyt kierowania Federacją w niełatwym czasie pandemii. W tym czasie przeżyliśmy trudne chwile lockdownu, ograniczeń poruszania się, braku możliwości spotkań. Paradoskalnie ratunkiem było dla nas „camino” – wędrówka, czy też inne formy pielgrzymowania po drogach świętego Jakuba. To była jedna z niewielu dozwolonych form aktywności, z której Polacy i generalnie mieszkańcy Europy chętnie skorzystali. Wykorzystaliśmy ten czas także na reformę Federacji – wprowadziliśmy dwuletnią prezydencję, ustanowiliśmy funkcję menedżera Federacji celem usprawnienia naszych działań i aktywności. Zrealizowaliśmy unijny projekt Creative Loci Iacobi w ramach programu COSME – umożliwiający wirtualną wędrówkę po drogach św. Jakuba z opcją oglądania zdjęć wykonanych w technice 360 stopni – zaznaczył gospodarz województwa.

W zebraniu poza delegacją z Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli przedstawiciele regionów Galicji i Asturii (Hiszpania), aglomeracji Le Puy en Velay (Francja), Villa Pouca de Aquilar (Portugalia), Zuid Limburg (Holandia), Litewskiej Federacji Dróg Św. Jakuba. W poczet nowych członków Federacji przyjęto region Kantabrii (Hiszpania) oraz Portugalską Federację Dróg Św. Jakuba. Prezydencję od Kujawsko-Pomorskiego przejął region Galicji (Hiszpania), a funkcję przewodniczącego sprawować będzie Nava Castro, na co dzień szefowa organizacji „Tourismo de Galicia”.

Kolejnego dnia świętowaliśmy 10-lecie Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba. Podczas laudacji podsumowującej dekadę marszałek Piotr Całbecki wspomniał o roli św. Jana Pawła II w promocji idei „camino”:

– Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Santiago de Compostela ogłosił Akt Europejski, który stał się ideową podstawą do zjednoczenia Europy. Wówczas – 9 listopada 1982 roku, powiedział: „Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent europejski, tę olbrzymią sieć dróg komunikacji, które łączą składające się nań miasta i narody; widzę te drogi, które od średniowiecza prowadziły i prowadzą do Santiago de Compostela. (…) Tu przybywali z Francji, z Włoch, z Europy Środkowej, z krajów nordyckich i z narodów słowiańskich chrześcijanie wszelkich stanów: od królów aż po najskromniejszych wieśniaków; chrześcijanie wszystkich poziomów duchowych: od świętych, jak Franciszek z Asyżu czy Brygida Szwedzka, aż po publicznych grzeszników, czyniących pokutę. Cała Europa odnalazła się wokół tej „pamiątki” świętego Jakuba, w tych samych wiekach, w których budowała się, jako kontynent jednorodny i zjednoczony duchowo. Dlatego sam Goethe stwierdził, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu. (…)

Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba skupia się na umacnianiu wspólnego europejskiego dziedzictwa i kulturowego wkładu różnych krajów Europy do historii i tożsamości kontynentu. Należą do niej regiony i organizacje ośmiu krajów: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy, Belgii, Francji, Holandii i Polski.

Pierwszy europejski szlak kulturowy

Szlak Świętego Jakuba to przecinająca całą Europę sieć dróg prowadzących do znajdującego się w Santiago de Compostela grobu apostoła. 3 października 1987 roku sieć została ogłoszona przez Radę Europy pierwszym europejskim szlakiem kulturowym, a gwarantem jego certyfikatu została Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba. Federację założono w kwietniu 2011 roku, a jej głównym celem jest promocja kulturalna i turystyczna szlaku.

Cała sieć szlaków Świętego Jakuba w Polsce liczy obecnie blisko 6 tysięcy kilometrów, fragment tej drogi przebiega przez województwo kujawsko-pomorskie. Trasa wiedzie od Brodnicy, poprzez Płonne, Szafarnię (oba powiat golubsko-dobrzyński), Toruń, Inowrocław, Mogilno, aż do granicy z województwem wielkopolskim.

Nasze działania na Camino Polaco

Samorząd województwa wspiera finansowo działania mające na celu promocję i bieżące utrzymanie Dróg Świętego Jakuba – Camino Polaco. Regularnie dofinansowujemy znakowanie szlaków turystycznych, montaż i aktualizację tablic informacyjnych, publikacje przewodników i map szlaku, pozyskiwanie kamieni milowych z hiszpańskich odcinków Camino, a także organizację rajdów pieszych, rowerowych i spływów kajakowych (szlak Camino Polaco niemal pokrywa się z przebiegiem Drwęcy przez nasze województwo). Przy samorządzie województwa działa również Rada Programowa ds. rozwoju Szlaku Św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów oraz stowarzyszeń znajdujących się na szlaku. Rada stawia sobie za cel tworzenie nowej oferty dla mieszkańców i gości odwiedzających Kujawy i Pomorze oraz popularyzację idei Camino Polaco poprzez stworzenie warunków do komercjalizacji oferty turystycznej (więcej).

Czytaj także : Ta droga jest magiczna – rozmowa z Aną Ritą Dias, przewodniczącą Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba w Composteli, przedstawicielką Portugalii w tej organizacji.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

29 czerwca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2022 r.

Spotkanie Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. UMWKPSpotkanie Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. UMWKP10 lecie Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. UMWKP10 lecie Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. UMWKP10 lecie Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. UMWKP