Aktualności

W ramach realizacji inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów, fot. Jacek Smarz
W ramach realizacji inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów, fot. Jacek Smarz

Zbudują drogę do autostrady

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy rozstrzygnął przetarg na wybór wykonawcy modernizacji 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Zadanie zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI, a gruntowna przebudowa będzie kosztować 84 miliony złotych.

 

– To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wcześniej wybraliśmy już wykonawcę modernizację drogi nr 251 ze Żnina do granicy województwa. Przy udziale europejskich środków zamierzamy przebudować w sumie 14 odcinków wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Trasa między Stolnem i Wąbrzeźnem ma kluczowe znaczenie dla lepszego skomunikowania północnej części regionu – Chełmna, Świecia, Wąbrzeźna i Brodnicy – z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie). W przetargu na wybór wykonawcy modernizacji uczestniczyło 7 firm i konsorcjów. Najkorzystniejsza ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI SA. Wykonawca zadeklarował realizację zadania za kwotę 83,8 mln zł i objęcie prac 7-letnią gwarancją. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 roku. Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia.

 

W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej – pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami – droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

 

W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Zaplanowano także korektę łuków pionowych i poziomych. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. Niezbędny będzie także remont i przebudowa kilku przepustów. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe (więcej).

 

Warto podkreślić, że w ramach innego zadania w Wąbrzeźnie planowana jest modernizacja ul. Kętrzyńskiego. Wcześniej na trasie nr 548 zmodernizowano odcinek przebiegający przez Dębową Łąkę, a w Wąbrzeźnie zbudowano nowe rondo.

 

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji na drogach wojewódzkich. Wybrano już wykonawcę odpowiedzialnego za modernizację drogi nr 251 ze Żnina do Wielkopolski (więcej). Wkrótce prace rozpoczną się także na trasach:

  • z Lipna do granicy województwa (nr 559, 22 km) w powiecie lipnowskim (w trakcie postępowania przetargowego) – więcej,
  • z Brześcia do Kowala (nr 265, 19 km) w powiecie włocławskim (w trakcie postępowania przetargowego) – więcej
  • dwóch odcinkach drogi z Tucholi do Świecia (nr 240, 15 km) w powiatach tucholskim i świeckim (wkrótce ogłoszenie przetargu) – więcej.

 

 

Modernizacja trasy nr 548 w skrócie:

– Długość drogi – 29 km

– Termin realizacji – czerwiec  2019 roku

– Koszt zadania – 84,8 mln

– Gwarancja – 7 lat

 

Czyta też: Rozmowy o drogach

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 stycznia 2017 r.