Aktualności

fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

O unijnym wsparciu na Konwencie Wójtów

W czwartek (19 stycznia) w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, zaś sejmik – jego przewodniczący Ryszard Bober.

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego poinformowali wójtów i burmistrzów gmin naszego regionu o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie obszarów wiejskich oraz przekazali bieżące informacje na temat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na naszym terenie.

 

W programie czwartkowego posiedzenia Konwentu znalazły się ponadto:

  • informacja Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat wdrażania w naszym województwie programu e-nadzór;
  • informacja na temat realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020;
  • informacja na temat roli samorządów w przeciwdziałaniu zjawisku tworzenia nielegalnych placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku;
  • informacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na temat zmian w prawie oświatowym.

 

Gościem XIX posiedzenia Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego była Marzenna Drab, wiceminister edukacji narodowej, która wysłuchała uwag samorządowców związanych z wprowadzanymi aktualnie zmianami w polskim szkolnictwie.

 

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski

 

20 stycznia 2017 r.

 

fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzkifot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzkifot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki