Aktualności

Zarząd Województwa przyjął Plan działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W wyniku procesu renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zostanie utworzony Priorytet Inwestycyjny 8B (PI 8B). Priorytet ten przewiduje wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych.

 

Uzyskanie ewentualnego wsparcia w ramach tego priorytetu jest uwarunkowane posiadaniem przez samorząd województwa planu działań zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju terytorialnego obszarów objętych wsparciem z PI 8B. Dokument ten w przyszłości będzie stanowił wytyczną dla przygotowania i ogłaszania konkursów w tym zakresie.

 

W związku z tym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował projekt Planu działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i skierował go do konsultacji społecznych.

 

Po wnikliwej analizie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych wniosków Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o ich rozpatrzeniu (tutaj).

 

Stanowiskiem z dnia 4 czerwca 2018 r. (tutaj) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Plan działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tutaj), który uwzględnia wnioski zgłoszone przez zainteresowane podmioty.