Aktualności

Stoisko województwa kujawsko-pomorskiego na targach Grüne Woche w 2016 roku, fot. Andrzej Żeglarski
Stoisko województwa kujawsko-pomorskiego na targach Grüne Woche w 2016 roku, fot. Andrzej Żeglarski

Zaproszenie do udziału w targach Grüne Woche

Czekamy na zgłoszenia firm branży rolno-spożywczej do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, które odbędą się między 18 a 27 stycznia w Berlinie. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży spożywczej na świecie. Rekrutacja potrwa do 13 stycznia.

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw z sektora MŚP reprezentujących branżę rolno-spożywczą, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia zarejestrowania działalności do dnia zgłoszenia udziału w targach.

 

Celem uczestnictwa w targach jest ukazanie potencjału gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie postaw proeksportowych przedsiębiorstw i/lub zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia/rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych i poznanie perspektywicznych rynków zagranicznych oraz nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi w ramach realizowanego projektu.

 

Udział firm z regionu w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche organizowany jest w ramach projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, kryteria i koszty udziału przedsiębiorstw, zawarte są w regulaminie uczestnictwa.

 

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału w targach poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl wniosku o uczestnictwo wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Termin rekrutacji: do 13 stycznia 2019 r. do godziny 23.59.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego

 

9 stycznia 2018 r.