Aktualności

Festyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena Jankowska
Festyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena Jankowska

Piknik promował inwestycję w Korczaku

Koncert Majki Jeżowskiej był główną atrakcją pikniku rodzinnego, który odbył się w sobotę (20 października) w Centrum Targowym Park w Toruniu. W programie znalazł się także spektakl muzyczny „Janko Muzykant” Teatru Impresaryjnego AFISZ, pokazy dogo i hipoterapii oraz konkursy z nagrodami. Impreza promowała powstanie nowego przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami  w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka przy ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w ramach projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku”, finansowanego ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W Korczaku jest super

Ośrodek korczakowski w Toruniu jest marszałkowską placówką edukacyjno-wychowawczą przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i niepełnosprawnością ruchową, w tym m. in. z autyzmem. Kształci na wszystkich etapach edukacji – od przedszkola do szkoły zawodowej. Prowadzone obecnie inwestycje, o łącznej wartości ponad 25,5 mln złotych, są współfinansowane ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przedszkole dla 26 dzieci

Nowe przedszkole przyjmie 26 dzieci o specjalnych potrzebach, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu w wieku 3-7 lat. W uzasadnionych przypadkach do placówki będą mogły trafić dzieci młodsze (od 2,5 roku) i starsze (do 9 lat). Na terenie ośrodka powstanie także plac zabaw.

Wszystkie przyjęte do przedszkola dzieci będą miały szansę wziąć udział w programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli prowadzonych przez socjoterapeutów popołudniowych zajęciach dodatkowych. W budynku powstaną sala terapii Tomatis, sala integracji sensorycznej, gabinet terapeuty oraz logopedy, sala biofeedback, sala aktywności ruchowej i twórczej, sale rehabilitacyjne, sala doświadczania świata oraz sale dla dzieci autystycznych. Zakończenie prac nastąpi jesienią 2019.

Sowa informuje

Na stronie internetowej ośrodka powstała specjalna zakładka internetowa z tzw. wirtualnym rozmówcą, który w przystępny sposób wyjaśnia zasady rekrutacji do przedszkola, opowiada o specjalistycznych pracowniach, które powstaną w ramach projektu, wyposażeniu używanych w poszczególnych metodach terapii, sposobach prowadzenia zajęć edukacyjnych czy rehabilitacji.

Inwestycje w Korczaku

Wśród innych inwestycji prowadzonych obecnie w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu są budowa basenu rehabilitacyjnego, siłowni na świeżym powietrzu, ścieżki rowerowej, modernizacja warsztatów nauki zawodu, remont sali gimnastycznej i dachu budynku internatu. Trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawców. Budowa przedszkola powinna się zakończyć jesienią przyszłego roku, modernizacja całego kompleksu jesienią 2020. Więcej

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego oraz

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 października 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 22 października 2018 r.

Festyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena ZontekFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena ZontekFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena JankowskaFestyn rodzinny w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, fot. Magdalena Jankowska