Aktualności

Forum Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na Forum Organizacji Pozarządowych

Organizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 24 czerwca w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

 

Forum jest miejscem corocznego spotkania organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. W programie przewidziano m.in. debatę przedstawicieli NGO i samorządu dotyczącą współpracy międzysektorowej.

Działacze pozarządowi mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach tematycznych:

  • SzOP (Szczegółowy Opis Priorytetów) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w kontekście zadań dla NGO,
  • Co nam mogą dać rady działalności pożytku publicznego,
  • Jak współpracować dla budowy silnego sektora w regionie,
  • Public Relacions w NGO: budowanie wizerunku organizacji,
  • Jak współpracować z biznesem.
 
miejsce: Teatr Miejski w Inowrocławiu; ul. Plac Klasztorny 2
termin: 24 czerwca, w godz. 10-17

Forum organizowały Stowarzyszenie Młode Dęby oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, wyłonione w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.
 

XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego było finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Marszałkowski

 

2 czerwca 2015 r.