Aktualności

Znak promocyjny Zakup Prospołeczny
znak promocyjny Zakup Prospołeczny

Zakup Prospołeczny – to się opłaca

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o znak promocyjny Zakup Prospołeczny. Pierwsze takie certyfikaty przyznano w Kujawsko-Pomorskiem w grudniu, posługuje się nim na razie jedynie pięć tego typu firm.

 

– Oznaczenie takie, funkcjonujące też w kilku innych województwach, to gwarancja wysokiej jakości produktu czy usługi i informacja dla klientów, że nabywając je wspierają tych, którzy z wysiłkiem każdego dnia walczą o samodzielność życiową i ekonomiczną. To komunikat: kupując zyskujesz i wspierasz. Posiadanie takiego godła bardzo się rzetelnym firmom społecznym opłaca – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

O prawo do posługiwania się nim mogą się ubiegać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej – czyli takie podmioty gospodarcze, w których prymat ma nie maksymalizacja zysku, ale korzyść społeczna osób zaangażowanych w wytwarzane produktu czy usługi. Chodzi o spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie inwalidów i firmy non-profit, a także organizacje pozarządowe i prowadzące działalność gospodarczą instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych.

 

Wnioski o przyznanie znaku można składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (Toruń, Słowackiego 114), osobiście lub pocztą. Wszelkich informacji i pomocy w przygotowaniu właściwej dokumentacji udziela Kamila Cichecka (e-mail: k.cichecka@rcrs.pl, tel. 56 657 14 78).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 stycznia 2016 r.