Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Zajęcia dla dzieci i dorosłych w naszej szkole internetowej

Matematyka, fizyka, biologia, język polski dla dzieci i dorosłych, a dla najmłodszych – edukacja wczesnoszkolna – to część zajęć, które znajdują się w tym tygodniu w ofercie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej dla Ukraińców. Początek codziennie o godzinie 10.20. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. 

Українська версія внизу сторінки

Matematyka, fizyka, biologia, język polski dla dzieci i dorosłych, a dla najmłodszych – edukacja wczesnoszkolna – to część zajęć, które znajdują się w tym tygodniu w ofercie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej dla Ukraińców. Początek codziennie o godzinie 10.20. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

Tydzień (23 maja) rozpoczniemy zajęciami języka angielskiego, które poprowadzi Tatiana Bobko (początek godz. 10.20). Z królową nauk postara się zaprzyjaźnić dzieci Tatiana Kovalska (start 11). Na kolejne zajęcia języka polskiego dla dorosłych zaprosi Julia Szmigiro (godz. 11.40). Geografię poprowadzi Oleksandr Shandra (12.20-12.50). „Moja sieć” – to temat lekcji języka polskiego dla młodzieży (początek 13.)

We wtorek (24 maja) od 10.20 do 11.30 język polski dla dorosłych, a o 11.40 lekcja informatyki z Yaną Pasko. Na spotkanie z fizyką zaprosi o 12.20 Natalia Yefymenko, a na biologię (godz. 13) Oksana Kawecka.

Środowe przedpołudnie (25 maja) odbędzie się pod znakiem języka angielskiego z Tatianą Bobko (start 10.20) i języka polskiego dla dorosłych (godz. 11). Matematykę od 11.40 poprowadzi Tatiana Kovalska. Zajęcia dla najmłodszych czekają od godz. 12.20, a na język polski dla dzieci zaprosi Iwona Trojanowska-Kopacz (początek 13).

W czwartek (26 maja) o 10.20 zapraszamy na język polski dla dorosłych. Plastyka czeka na dzieci od godz. 11. Informatyka z Yaną Pasko rozpocznie się o godz. 11.40 (temat: Autouzupełnianie w programie Excel). O bilansie cieplnym opowie młodym Ukraińcom Natalia Yefymenko. Na zajęcia języka polskiego dla dzieci i młodzieży zapraszamy od godziny 13.

Piątkowe (27 maja) zajęcia rozpoczniemy lekcjami języka angielskiego z Tatianą Bobko (początek 10.20) i języka polskiego dla dorosłych (start 11). Nauka przez zabawę rozpocznie się o godzinie 11.40. „Rasy i narody świata” – to temat zajęć geografii, które rozpoczną się o 12.20. Tydzień zakończymy lekcją biologii (początek godz. 13).

Plan zajęć dostępny na www.edupolis.pl

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 maja 2022 r.

Заняття для дітей і дорослих в нашій Е-Школі

Математика, фізика, біологія, польська мова для дітей та дорослих, а для найменших – дошкільна освіта – є частиною занять, які цього тижня пропонує Куявсько-Поморська Е-Школа для українців. Початок щодня о 10:20 . Усі заняття записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, ви також можете повернутися до них у неробочий час.

Тиждень (23 травня) розпочнемо з уроків англійської мови під керівництвом Тетяни Бобко (початок о 10:20). З королевою наук Тетяною Ковальською (початок о 11:00) спробують подружитися діти. Юлія Шмігіро запросить вас на наступні заняття польської мови для дорослих (о 11:40). Географію вестиме Олександр Шандра (12:20-12:50). «Моя мережа» – це тема уроків польської мови для молоді (початок о 13:00)

У вівторок (24 травня) з 10:20 до 11:30 польська мова для дорослих, а об 11:40 урок інформатики у Яни Пасько. Наталія Єфименко запросить на зустріч з фізикою о 12:20, а Оксана Кавецька на біологію (13:00).

Ранок середи (25 травня) пройде з англійською мовою та Тетяною Бобко (початок о 10:20) та польською для дорослих (о 11:00). Математику з 11:40 вестиме Тетяна Ковальська. Заняття для наймолодших чекають з 12:20, а Івона Трояновська-Копач запросить дітей на польську (початок о 13:00).

У четвер (26 травня) о 10:20 запрошуємо на польську мову для дорослих. Мистецтво чекає дітей з 11:00. Iнформатика з Яною Пасько почнеться о 11:40 (Тема: Автозаповнення в Excel). Про тепловий баланс молодим Українцям розповість Наталія Єфименко. Запрошуємо на уроки польської мови для дітей та підлітків з 13:00.

У п’ятницю (27 травня) ми розпочнемо заняття з англійської мови з Тетяною Бобко (початок о 10:20) та польської для дорослих (початок об 11:00). Навчання через гру розпочнеться об 11:40. «Раси і нації світу» – про це йдеться на уроках географії, які розпочнуться о 12.20. Завершуємо тиждень уроком біології (початок о 13:00).

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Незабаром ми запустимо ще одну студію, завдяки якій заняття для учнів початкової та середньої школи транслюватимуться одночасно.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

Читайте далі:

Беата Кшемінська
прес-секретар Уряду Маршальського
23 maja 2022 r.