Aktualności

Zespół Stowarzyszenia „Podaj rękę” z podopiecznymi, laureaci tegorocznej edycji nagród „Stalowe Anioły”, fot Andrzej Goiński
Zespół Stowarzyszenia „Podaj rękę” z podopiecznymi, laureaci tegorocznej edycji nagród „Stalowe Anioły”, fot Andrzej Goiński

Czekamy na oferty pozarządówek

Do czwartku (14 stycznia) trwa nabór w większości ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Planowana suma wsparcia na realizację tego rodzaju przedsięwzięć to ponad 7 milionów złotych. Od tego roku o wsparcie można aplikować za pomocą internetowego generatora wniosków.

 

Konkursy dotyczą realizacji przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Część z nich to zadania wieloletnie. Do tej pory zarząd województwa ogłosił 20 konkursów. W budżecie województwa na 2016 rok na realizację zadań w trybie pożytku publicznego zarząd województwa zaplanował pulę środków w wysokości 6,8 miliona złotych oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,5 miliona złotych.

 

– Gorąco zachęcam organizacje pozarządowe do aplikowania o środki w naszych konkursach. W naszym regionie uruchamiamy też inne mechanizmy wspierania aktywności ngo-sów. Wielomilionowąpulę środków z kilku unijnych programów przeznaczyliśmy na inicjatywy lokalnych grup działania, czyli partnerstw mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz, w ramach narzędzia Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – mówi marszałek Piotr Całbecki (więcej o RLKS).

 

Zarząd województwa ogłosił dotychczas nabór ofert w konkursach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór w większości konkursów zakończy się 14 stycznia.

Harmonogram konkursów i szczegółowe informacje

 

Pełne teksty ogłoszeń konkursowych oraz generator ofert na www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 

17 grudnia 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2016 r.