Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Z myślą o naszym zdrowiu

Samorząd województwa, kwotą stu tysięcy złotych, wsparł dziewiętnaście organizacji z regionu, zajmujących się ochroną i promocją zdrowia. Dofinansowanie pochodzi z dwóch konkursów dla NGO-sów na realizację zadań publicznych.

Zdrowie to nie tylko brak objawów i dolegliwości fizycznych, ale dobre samopoczucie psychiczne, emocjonalne i społeczne. Rolą samorządu województwa jest promocja i ochrona zdrowia w regionie, dlatego wspieramy organizacje pozarządowe, których celem działania jest dobre życie mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W pierwszym z konkursów „Ochrona i promocja zdrowia” wsparcie otrzymało jedenaście organizacji. Wśród nich jest Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek’, który, realizując zadanie „Niewidomy ale aktywny”, w drugiej połowie czerwca zaprosi dwudziestu pięciu niewidomych i dziesięciu przewodników do uczestnictwa w zawodach sportowych: turnieju bowlingowym, zajęciach na basenie oraz pokazie strzelectwa pneumatycznego. Z kolei bydgoski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFSMA-Poland planuje wśród uczniów bydgoskich i okolicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzić zajęcia na tematy związane z profilaktyką nowotworową, chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz zagadnieniami związanymi z HIV/AIDS.

Lista wszystkich projektów.

Z kolei w konkursie „Ochrona zdrowia psychicznego” dofinansowanie otrzymało osiem organizacji pozarządowych. Aleksandrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością Radosny Zakątek planuje dla stu mieszkańców naszego województwa, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat chorób i zaburzeń psychicznych, przeprowadzić zajęcia edukacyjne, konsultacyjne i integrujące. Propozycję dla młodzieży przygotowała Fundacja Horyzonty z Włocławka. W szkołach średnich uczniowie spotkają się z psychoterapeutami, którzy opowiedzą im o sposobach pomocy i akceptacji osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem depresji i choroby dwubiegunowej.

Lista wszystkich projektów.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dla organizacji pożytku publicznego odbyło się 19 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim. Pół tysiąca projektów pozarządówek

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 maja 2018 r.