Aktualności

Konferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Z młodzieżą o problemach młodzieży

W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się dziś konferencja „Nie bądźmy tabu”, podczas której wspólnie z młodzieżą z toruńskich szkół ponadpodstawowych poruszaliśmy tematy trudne, dotyczące przemocy, wczesnego macierzyństwa, resocjalizacji, uzależnień oraz trudności związanych z usamodzielnieniem się po pieczy zastępczej.

 

Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia był Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zorganizował konferencję we współpracy z przewodniczącą sejmiku województwa Elżbietą Piniewską, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz Departamentem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

 

W rolę prowadzących wcielili się wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Natalia Wiśniewska i Artur Pacuła. Uczestników przywitał dyrektor ROPS w Toruniu Adam Szponka, który zwrócił uwagę na toczącą się aktualnie w mediach dyskusję po śmierci skatowanego przez ojczyma małego Kamila. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego w tym i w wielu innych przypadkach zawiodły instytucje, które powinny były zapewnić dziecku bezpieczeństwo, a także otoczenie, które nie zareagowało w porę na krzywdzenie dziecka. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie bali się podejmować tematów, przez wielu uważanych za tematy tabu – otwarcie mówili o problemach, które dotyczą nas wszystkich, bo wszyscy ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczne każdego obywatela i obywatelki, a szczególnie tych najsłabszych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ich los często zależy od naszej wrażliwości.

 

Oprócz młodzieży w konferencji uczestniczyli przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu i Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu. Prelekcje wygłosili Bożena Ilnicka, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu („Resocjalizacja nieletnich i wczesne macierzyństwo”), prezes Fundacji Aktywizacji i Integracji w Nowem Marcin Tylman („Usamodzielnienie młodzieży po pieczy zastępczej”), Joanna Roch z Pracowni Rozwoju Osobistego „Ku sobie”, terapeutka w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu („Uzależnienia”) oraz Jerzy Parzych z Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii („Przemoc w rodzinie a los dziecka”).

 

Przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska pogratulowała Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa inicjatywy i życzyła wszystkim uczestnikom m.in. „odwagi cywilnej, byśmy umieli odpowiednio reagować w sytuacji, gdy będą obok nas osoby potrzebujące naszej pomocy”.

 

Konferencję podsumowała przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Izabela Kożuch.

 

Kancelaria Sejmiku

 

15 maja 2023 r.

 

Konferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Nie bądźmy tabu”, fot. Monika Dąbrowska/UMWKP