Aktualności

Posiedzenie jednej z komisji Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli
Posiedzenie jednej z komisji Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli

Z komisarz Crețu o polityce spójności

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył 19 kwietnia w Brukseli w posiedzeniu jednej z komisji Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz w spotkaniu członków KR z unijną komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Crețu.

 

Tematem spotkania z komisarz Crețu, które odbyło się w siedzibie Komisji Europejskiej, jest wdrażanie w Polsce unijnej polityki spójności, pierwsze doświadczenia dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020 oraz przyszłość polityki spójności, czyli tego segmentu działań UE, którego celem jest wyrównywanie warunków ekonomicznych i społecznych w granicach unii. Województwo kujawsko-pomorskie jako pierwszy region w kraju przystąpiło do certyfikacji środków przyznawanych i wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

 

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), w której posiedzeniu uczestniczył gospodarz naszego regionu, to jedna z siedmiu komisji wewnętrznych, przy pomocy których Komitet Regionów organizuje swoje prace. Obszary tematyczne którymi zajmuje się CIVEX to między innymi bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości, polityka imigracyjna i azylowa oraz ochrona granic, prawa podstawowe i aktywne obywatelstwo. W porządku obrad znalazła się między innymi strategiczna debata poświęcona migracji.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 kwietnia 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2016 r.