Aktualności

Sesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego

Sejmik województwa przyjął (25 października) stanowisko o przystąpieniu regionu do Deklaracji Weneckiej, której sygnatariuszami są (w liczbie 200) samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej. Podpisy pod deklaracją złożyli w trakcie posiedzenia marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

 

W swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki zaznaczył, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od lat konsekwentnie realizuje ambitny program prospołeczny i prorodzinny, którego elementy pojawiają się we wszystkich kolejnych strategiach rozwoju województwa. – Ufam, że deklaracja zmobilizuje nas do zintensyfikowania działań. Mam nadzieję, że dołączą do nas miasta i gminy w Kujawsko-Pomorskiem – podkreślił. 

 

Gościem sesji był Ignacio Socias, dyrektor w Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, która koordynuje wysiłki sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej i współpracuje na tym polu z Organizacją Narodów Zjednoczonych. – 6 lat temu państwa zrzeszone w Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Wyznaczono w niej kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. By była skuteczna, należy przełożyć ją na potrzeby poszczególnych obszarów. Dlatego agenda musi dotyczyć rodzin, które są fundamentem społeczeństw. Nie jest to inicjatywa polityczna ani ideologiczna. Mam nadzieję, że województwo kujawsko-pomorskie będzie nie tylko pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej regionem, który przystąpił do Deklaracji Weneckiej, ale też liderem, który pokaże w tej części kontynentu jak należy realizować jej cele – powiedział z sejmikowej trybuny.

 

 

Radni wysłuchali sprawozdania z prac nad Audytem krajobrazowym dla województwa kujawsko-pomorskiego i informacji na temat wdrażania segmentu rewitalizacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020, a także informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w placówkach, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (13 placówek w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Inowrocławiu i Ciechocinku). Miniony rok szkolny, ze względu na zagrożenie epidemiczne, był wyjątkowy dla wszystkich szkół w Polsce. Konieczność wprowadzenia nauczania hybrydowego i zdalnego nie ominęła też placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa, co ze względu na specyficzny charakter naszych ośrodków było dużym wyzwaniem. (Przedstawione dokumenty są załącznikami do wyjściowego porządku obrad)

 

Sejmik przyjął dwa stanowiska w sprawie ważnych postaci, które jeszcze w tym roku i w roku 2022 chcemy w naszym regionie w sposób szczególny upamiętnić. Pierwsze z nich dotyczy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypadają 40. rocznica śmierci i 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia. Drugim stanowiskiem ustanawiamy rok 2022 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Poli Negri – w związku z przypadającą w przyszłym roku 125. rocznicą urodzin tej wielkiej hollywoodzkiej gwiazdy kina niemego rodem z Lipna na Ziemi Dobrzyńskiej.

 

Po dyskusji przyjęto przygotowane przez sejmikową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko w sprawie drastycznego wzrostu cen nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz wstrzymania ich dostaw. Radni województwa są zaniepokojeni sytuacją na rynku nawozów sztucznych, która niekorzystnie wpływa na rolnictwo, będące jednym z głównych sektorów gospodarki naszego regionu.

 

Dyskusja, chwilami emocjonalna, poprzedziła też uchwalenie stanowiska w sprawie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, w którym wyrażono protest przeciwko niehumanitarnemu i instrumentalnemu traktowaniu ludzi z różnych powodów zmuszonych do opuszczenia swoich domów i ojczyzn. „Nie wolno czynić zła w imię dobra. (…) Apelujemy o dopuszczenie pomocy humanitarnej i medycznej na granicy” – czytamy w dokumencie.

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 października 2021 r.  

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2021 r.

 

Sesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 października 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP