Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

XXXV sesja sejmiku

Zniszczeniom spowodowanym przez nawałnice oraz działaniom związanym z niesieniem pomocy poszkodowanym poświęcona została w dużej mierze poniedziałkowa (28 sierpnia), pierwsza po powakacyjnej przerwie sesja sejmiku województwa. W posiedzeniu uczestniczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

Oprócz wojewody na sesję zostali zaproszeni m.in. komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, prezes oddziału wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz starostowie powiatów najbardziej dotkniętych skutkami niszczycielskiego żywiołu. Radni zapoznali się z ich relacjami na temat akcji ratowniczej oraz późniejszych działań związanych z porządkowaniem miejscowości i terenów zniszczonych przez nawałnice, a także ze sprawozdaniem na temat działań pomocowych koordynowanych przez zarząd województwa, przedstawionym przez marszałka Piotra Całbeckiego. 

 

 

Wystąpił również państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie naszego województwa w 2016 roku. Mówił też m.in. o bieżącym monitorowaniu sklepów, zakładów produkujących żywność oraz placówek służby zdrowia na terenach, na których wskutek nawałnic przez dłuższy czas nie było prądu. Wiele produktów wymagających przechowywania w chłodniach, przede wszystkim żywność i szczepionki) uległo zniszczeniu.

 

Konkluzją tej części debaty było przyjęte przez sejmik stanowisko. Treść dokumentu

 

Od kilku lat podejmowane są działania zmierzające do przywrócenia prestiżu i znaczenia szkół zawodowych. Na rynku pracy brakuje pracowników legitymujących się tego rodzaju wykształceniem. Również w naszym województwie staramy się podnosić jakość kształcenia zawodowego, gdyż wykwalifikowane kadry, obok zaawansowanych innowacyjnych technologii, są gwarancją rozwoju nowoczesnej gospodarki. Jednym z kierunków działań w tym zakresie są stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych „Prymusi zawodu Kujaw i Pomorza”. Program zostanie uruchomiony w roku szkolnym 2017/2018. Stypendia będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Wnioski o stypendia będą składali rodzice lub opiekunowie prawni (uczniów niepełnoletnich) i sami uczniowie (w przypadku pełnoletnich). Inna z podjętych dziś uchwał zmienia zasady przyznawania stypendiów „Prymus Pomorza i Kujaw” na nowy rok szkolny (druk nr 96/17) poszerzając krąg potencjalnych stypendystów o uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Oba rozwiązania mają nie tylko motywować do nauki, ale także zachęcać  absolwentów gimnazjów do wyboru szkół zawodowych jako dalszego etapu kształcenia.

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 sierpnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2017 r.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKP