Aktualności

Sesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Obradował sejmik

Podczas poniedziałkowej (30 sierpnia) sesji sejmik upoważnił zarząd województwa do podjęcia działań na rzecz uruchomienia nowej linii autobusowej Bydgoszcz – Mrocza – Sępólno Krajeńskie – Kamień Krajeński. Jest to realizacja postulatów lokalnych społeczności w tym rejonie. Funkcjonowanie połączenia zostanie w znacznej mierze sfinansowane z rządowego funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Przed posiedzeniem radni i członkowie zarządu województwa spotkali się z uczestnikami Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Radni zaakceptowali nowelizację uchwały w sprawie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” (druk nr 84/21 w porządku obrad). 24 maja sejmik przyjął uchwałę, w której przyznał pomoc finansową 23 jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 550 tysięcy złotych. Teraz zwiększamy środki na ten cel o 200 tysięcy złotych, dzięki czemu dofinansowanie obejmie dodatkowo 11 inwestycji. W porządku obrad znalazły się też dwa inne projekty uchwał dotyczących pomocy finansowej województwa na rozwój infrastruktury sportowej – chodzi o budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym (druk nr 83/21) oraz hali sportowej przy Zespole Szkół w Gronowie (druk nr 82/21). W obu przypadkach samorząd województwa przyznał dotację w wysokości ćwierć miliona złotych.

Konieczność przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza w naszym województwie jest powodem przyjętej dziś nowelizacji uchwały antysmogowej o przepisy dotyczące zakazu eksploatacji instalacji na paliwa stałe w budynkach/lokalach, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Chodzi o największe miasta województwa (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz), miasta uzdrowiskowe (Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec-Zdrój) oraz Nakło nad Notecią. Sejmik przyjął dziś też pakiet nowelizacji uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu.

Radni wysłuchali aktualnych raportów wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora sanitarnego na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie naszego województwa. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymagała zmiany organizacji pracy i przyspieszyła cyfryzację Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawił sprawozdanie z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 roku. Sejmik zaakceptował przystąpienie województwa do Europejskiej Sieci Społecznej (ESN, druk nr 71/21). Uczestnictwo w ESN daje nam możliwość wymiany doświadczeń w zakresie polityki społecznej ze 150 podmiotami w całej Europie.

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (druk nr 78/21) i Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej (druk nr 81/21).

Po krótkiej debacie przyjęto też stanowisko w sprawie zasad udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym w związku z upadłością podmiotów skupujących produkty i płody rolne. „Postulujemy jak najpilniejsze zmiany legislacyjne, w wyniku których wsparcie przysługiwałoby wszystkim rolnikom, którzy, niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji rolnej, ponieśli straty na skutek ogłoszenia upadłości przez podmioty skupujące” – czytamy w stanowisku. Adresatami dokumentu są premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

26 sierpnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2021 r.

Sesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 30 sierpnia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP