Aktualności

XXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
XXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

XXXI sesja sejmiku

Wczoraj (24 kwietnia) odbyła się XXXI sesja sejmiku województwa. Na początku obrad podsumowano regionalny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, najlepsze w rywalizacji szkoły odebrały nagrody przewodniczącego sejmiku.

 

Radni przyjęli „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017–2020”. Wysłuchali też informacji o stanie wdrażania polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim; o realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w latach 2014–2016; o realizacji zadania zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w minionym sezonie; o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 i 2017 r.; a także sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za rok 2016 w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy oraz sprawozdania zarządu województwa z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

 

Radni podjęli uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. Pomoc otrzymają gminy: Włocławek, Lubanie, Lubień Kujawski, Brześć Kujawski i Waganiec. Wsparcie trafi na realizację takich zadań jak: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice, rewitalizacja jeziora Cmentowa w gminie Brześć Kujawski, wymiana dachu i docieplenie na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu, budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie gminy Waganiec, budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kłóbce, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Bagnie oraz zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach. Pomoc finansową z budżetu województwa otrzyma także gmina Fabianki na zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Skórzno-Chełmica Duża.

 

Sejmik przyjął uchwałę dotyczącą planowanej drogi wodnej E70 na terenie Polski w sprawie powierzenia przez województwo kujawsko-pomorskie, a przyjęcia przez województwo pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany.

 

Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z okazji przypadającej w 2017 r. 70-tej rocznicy działalności szkoły.

 

 

Kancelaria Sejmiku

 

21 kwietnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2017 r.

 

XXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plXXXI sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl