Aktualności

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Dzień Ochrony Zabytków

Konserwatorzy i muzealnicy świętowali 19 kwietnia w Bydgoszczy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz władze miasta. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Generalnym Konserwatorem Zabytków, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdaleną Gawin, a także środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków oraz osoby zasłużone w dziedzinie kultury i ochrony zabytków.

 

Choć gala została zorganizowana w Bydgoszczy, żaden z zabytków z naszego regionu nie został w tym roku laureatem ministerialnego konkursu „Zabytek Zadbany 2017”. W czasie swego wystąpienia wicemarszałek Zbigniew Ostrowski nie omieszkał jednak wspomnieć, że w latach minionych w gronie laureatów znalazł się np. odrestaurowany zespół dworsko-parkowy w Kłóbce (pow. włocławski), a samorząd naszego województwa od lat kładzie wielki nacisk na ochronę dziedzictwa narodowego, przy czym nakłady przeznczone na ten cel sytuują nas na czołowym miejscu w kraju. W tym roku przyznaliśmy już 211 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, na sumę blisko 10 mln zł. Natomiast w ciągu ostatnich 4 lat województwo kujawsko pomorskie udzieliło wsparcia dla 688 zadań konserwacji zabytków, w wysokości blisko 30 mln zł.

 

– Jestem przekonany, że tak znaczna suma oraz liczba przyznanych dotacji będzie mieć istotne znaczenie dla poprawy stanu dziedzictwa kulturowego województwa, jak również spełni istotną rolę, aktywizując lokalne społeczności wokół „własnego” dziedzictwa, w wysiłkach na rzecz jego zachowania i utrwalenia – mówi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski

 

Gabinet Marszałka

 

21 kwietnia 2017 r.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki