Aktualności

Sesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

XXIV sesja sejmiku

Poniedziałkowe (31 sierpnia) posiedzenie sejmiku województwa odbywało się w trybie hybrydowym. W porządku obrad znalazły się m.in. informacja marszałka województwa na temat naszego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce oraz raport na temat wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

 

Marszałek Piotr Całbecki przedstawił informację na temat prowadzonych przez rząd prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który będzie podstawą inwestowania przypadających na nasz kraj środków Unii Europejskiej w ramach uzgodnionego na niedawnym szczycie w Brukseli wartego 750 mld euro instrumentu na rzecz odbudowy gospodarki. Województwo kujawsko-pomorskie zgłosiło do planu projekty na łącznie 45,5 miliarda złotych.

 

Następnie gospodarz województwa omówił działania podejmowane przez samorząd województwa w ramach pakietu antykryzysowego, na który składają się m.in. dedykowane najmniejszym firmom granty do kapitału obrotowego i mikrogranty inwestycyjne, dopłaty do pensji personelu instytucji pomocowo-opiekuńczych, zakupy sprzętu i medycznych środków ochrony osobistej dla szpitali oraz mechanizm wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Pierwsze umowy na granty inwestycyjne (z majowego naboru wniosków) zostaną podpisane we wrześniu; trwa ocenia 380 wniosków złożonych w drugim naborze; wkrótce ogłoszenie trzeciego naboru z alokacją 25 mln złotych. Umowy na granty do kapitału obrotowego będą podpisywane sukcesywnie we wrześniu i październiku. Przedsiębiorcy złożyli na nie łącznie ponad 1 700 wniosków, co w stu procentach wyczerpuje przeznaczoną na ten cel pulę środków (47 mln złotych).

 

Marszałek Całbecki poinformował, że samorząd województwa, który jest organem prowadzącym dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, jest w pełni przygotowany na początek roku szkolnego w tych placówkach. Marszałkowski Departament Edukacji uruchomił „gorącą linię” dla ich dyrektorów (dwudziestoczterogodzinny dyżur telefoniczny) – chodzi o możliwość szybkiego uruchomienia badań w kierunku Covid-19, a także dystrybucję środków ochrony osobistej i preparatów dezynfekcyjnych.

 

 

Radni zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku oraz o działaniach podejmowanych przez służby sanitarne w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2, a także aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Raporty na ten temat przedstawił wojewódzki inspektor sanitarny Wojciech Koper.

 

Sprawozdanie z realizacji w ubiegłym roku Kujawsko-Pomorskiego Programu na rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020 przygotował dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka. Sejmik przyjął dokument.

 

Sejmik zatwierdził pomoc finansową dla samorządów miejskich Bydgoszczy i Torunia. Środki są przeznaczone na sfinansowanie wydarzeń artystycznych organizowanych w obu stolicach województwa – Festiwalu Prapremier przygotowywanego przez bydgoski Teatr Polski i realizowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną przedsięwzięcia artystycznego „Viva Beethoven! – 250. rocznica urodzin kompozytora”. Dotacja wynosi odpowiednio 30 i 25 tysięcy złotych.   

 

 

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

28 sierpnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2020 r.

 

Sesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 31 sierpnia 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP