Aktualności

XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło.
XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło.

XV sesja sejmiku województwa

21 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Centralny punkt posiedzenia stanowiła procedura przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej.

 

Podczas sesji przyjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2038 oraz uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016. Ponadto radnym została przedstawiona informacja na temat stanu prac nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Przyjęto również uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego oraz w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

 

Podczas sesji, zgodnie z postanowieniem nr 669/15 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie obsadzenia mandatu radnego, w poczet radnych województwa został przyjęty Maciej Świątkowski.

 

Szczegółowy porządek tutaj

 

Kancelaria Sejmiku

 

21 grudnia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2015 r.

 

XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło. XV sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło.

 

 

Spotkanie opłatkowe radnych sejmiku, fot. Jacek PiotrowskiSpotkanie opłatkowe radnych sejmiku, fot. Jacek PiotrowskiSpotkanie opłatkowe radnych sejmiku, fot. Jacek PiotrowskiSpotkanie opłatkowe radnych sejmiku, fot. Jacek PiotrowskiSpotkanie opłatkowe radnych sejmiku, fot. Jacek PiotrowskiSpotkanie opłatkowe radnych sejmiku, fot. Jacek PiotrowskiSpotkanie opłatkowe radnych sejmiku, fot. Jacek Piotrowski