Aktualności

Prace uczestników ubiegłej edycji konkursu, fot. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
Prace uczestników ubiegłej edycji konkursu, fot. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

XV edycja konkursu „Oni tworzyli naszą historię”

Uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych naszego województwa zapraszamy do udziału w konkursie „Oni tworzyli naszą historię”. Mogą wziąć w nim udział przesyłając prace pisemne na jeden z siedmiu tematów związanych z historią najnowszą.

 

– Udział w konkursie jest doskonałą okazją do rozwijania wiedzy historycznej o naszym regionie oraz spisania lokalnych dziejów na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

 

Czekamy na indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, poświęcone jednemu z siedmiu poniższych wybranych tematów:

  • „O ludziach”,
  • „O wydarzeniach”,
  • „Album rodzinny”,
  • „Oblicza codzienności”,
  • „Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach”,
  • „Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej”,
  • „Moja szkoła i nauczyciele mojej szkoły”.

 

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych.

 

Dla laureatów konkursu w obu kategoriach przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1 700,00 zł, za drugie miejsce – 1 300 zł, miejsce trzecie – 900 zł. Nagrody trafią także do nauczycieli, opiekunów autorów zwycięskich prac.  

 

Termin nadsyłania prac mija 16 stycznia, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 1 marca 2023 r.

Prace należy przesyłać na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 4
87 – 100 Toruń

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu biblioteki (p. 22 – II piętro).

 

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji pod nr telefonu  56 62 15 829.

 

Organizatorami konkursu są samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej.

 

Patronką konkursu jest Elżbieta Zawacka, wybitna andragog, społeczniczka, generał Wojska Polskiego, podczas drugiej wojny światowej żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, emisariuszka komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie i jedyna kobieta wśród cichociemnych, po wojnie więźniarka stalinizmu.

 

Do pobrania:

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

2 stycznia 2023 r.